IMG_4091

Utredning gir håp for videre drift

– Dette er gode nyheter for hele regionen.

Fredag gav Samferdselsdepartementet beskjed om at det kommer en bestilling hvor man skal utrede alle relevante alternativer for Haugesund Lufthavn, også et eventuelt salg av flyplassen på Karmøy.

Dagens OPS-avtale mellom selskapet Lufthavnutbygging AS og Avinor utløper i 2018 og lokalpolitikerne er utålmodig når det gjelder å få på plass en løsning.

– Det er derfor viktig at vi nå kommer i gang med en utredning av ny modell for flyplassen, slik ar vi forhåpentligvis kan ha klar en sømløs overgang når den tid kommer, sier ordfører i Karmøy Aase Simonsen (H).

– Gode nyheter

Også varaordfører Susan Borg (Frp) understreker viktigheten av den kommende utredningen.

– Dette er gode nyheter for hele regionen vi lokalpolitikere fra både Frp og Høyre har brukt alle våre kanaler inn mot departementet for å få en avklaring rundt videre drift av flyplassen vår, sier hun.

Sammen med Høyres ordførerkandidat i Haugesund, Jarle Utne-­‐Reitan, møttes de på flyplassen fredag for å diskutere det fremtidige flytilbudet.

– Dette brevet viser at vi er ett steg i riktig retning mot en fortsatt OPS-drift av Haugesund Lufthavn Karmøy. Men vi er ikke i mål. Det er viktig å holde presset oppe og dette har vært en sak som FRP og Høyre i Karmøy og Haugesund har kjempet en sterk kamp for, sier han.