Arkivfoto
Arkivfoto

Vil sikre Vard-modellens framtid

Inkluderingsminister Solveig Horne var i dag i Haugesund for å få en orientering om status for Vard-modellen. Statsråden lover hun vil jobbe for å sikre at modellen fremover får økonomisk forutsigbarhet.
GOD DIALOG: Solveig Horne sier hun samarbeider med kulturministeren for å sikre at Vard-modellen får økonomisk forutsigbarhet. Foto: TV Haugaland.

Inkluderingsminister Solveig Horne var i dag i Haugesund for å få en orientering om status for Vard-modellen. Statsråden lover hun vil jobbe for å sikre at modellen fremover får økonomisk forutsigbarhet.  

Utgangspunktet var sportsklubbens ønske om å orientere statsråden om betydningen av Vard-modellen, som har bidratt til å inkludere barn og unge med innvandrerbakgrunn i Haugesunds idrettsmiljø i en årrekke. Formann i Vard, Jan Heiberg, understreket at Vard-modellen er i levende live, men at virksomheten har blitt skalert ned de siste årene for å tilpasse modellen til de økonomiske rammene som er stilt til rådighet. Per i dag får klubben 300.000 kroner i offentlige midler til modellen, en sum som tidligere har vært dobbelt så høy. Med på dagens møte var også fylkesvaraordfører Terje Halleland (Frp) og Sveinung Stensland (H) fra Helse- og omsorgskomiteen som begge har engasjert seg i Vard-modellens økonomi.

–Vi har fått noen bekymringsmeldinger når det gjelder forutsigbar finansiering av prosjektet. Derfor har vi gjort en jobb i Oslo med å informere om status og prøve å få til forhold som kan skape mer stabilitet, sier Halleland.

Han har sammen med Sveinung Stensland vært i dialog med både departement og Storting for å sikre rammevilkårene til Vard-modellen framover.

– Trenger hjelp
– Vard har fantastiske resultater gjennom Vard-modellen og kunne hatt enda bedre resultater om de fikk mer støtte. Derfor er det gledelig at statsråden er positiv til å være med å bidra. Det har vært mange rikspolitikere her på huset og sagt at dette skal vi ordne, uten å klare det helt enda. Jeg og Terje har en ambisjon om å «fikse biffen», og da trenger vi hjelp fra velvillige statsråder, sier Stensland.

Solveig Horne understreker at Vard-modellen allerede er tatt med i statsbudsjettet gjennom tilskuddsordningen idrett og inkludering, som til neste år vil bli økt med ytterligere to millioner kroner. Hun sier det bør være mulig å finne en løsning for å sikre at modellen får økt økonomisk forutsigbarhet og at hun er i kontakt med kulturministeren om dette.

Store forskjeller 
Horne mener det fremdeles er for store forskjeller i de ulike kommunene på hva som gjøres for å integrere minoriteter i lokalsamfunnet.

– Det handler ikke bare om bosetting, men om hva som skjer på fritiden. Da må man må se på frivilligheten og ikke minst bruke idrettslagene for at foreldre, barn og unge kan bli mer integrert i lokalsamfunnet, sier Horne.

Statsråden mener integreringsarbeidet for både kommunene, regjeringen og Stortinget vil bli særlig krevende i årene fremover. I tillegg til at 8000 syriske flyktninger skal bosettes peker hun på den økte asyltilstrømmingen som ifølge UDI er ventet å nå 16.000 før året er omme.

– Det arbeidet kommunene gjør på integrering kommer til å bli krevende, men viktig. Her spiller idrettslagene og frivillige lag og organisasjoner en veldig viktig rolle, sier Horne.