Tina Røvær_Rita Leinan_1

Vil løfte frem lokale talenter

For et par uker siden bevilget kulturminister Thorhild Widvey 6,25 millioner til et prosjekt i regi av Norsk Kulturhusnettverk, øremerket talentutvikling. Ideen ble unnfanget under fjorårets Kulturnatt i Haugesund.
KULTURHUSSTØTTE: Tina Røvær (t.v.) og Kulturnatt har bidratt til at Norsk Kulturhusnettverk får midler fra Kulturdepartementet. Styreleder i KUF, Rita Leinan, vil at noe av det blir brukt i Haugesund-regionen. Foto: FKK

For et par uker siden bevilget kulturminister Thorhild Widvey 6,25 millioner til et prosjekt i regi av Norsk Kulturhusnettverk, øremerket talentutvikling. Ideen ble unnfanget under fjorårets Kulturnatt i Haugesund.

Pilotprosjektet har fått navnet Kulturspirer, og målet er å skape en god utviklingsarena for unge amatørkunstnere i deres nærmiljø. I tillegg skal rundt en femtedel av pengene, som kommer fra ufordelte spillmidler, brukes til å styrke sekretariatet i Norsk Kulturhusnettverk (NKN), sånn at opplegget kan følges opp på en god måte.

Programansvarlig på Festiviteten og leder for Kulturnatt, Tina Røvær, har sittet i styret i NKN i flere år (er nå varamedlem) og var med på å skrive søknaden som ble sendt i begynnelsen av august.

– Kulturminister Thorhild Widvey var på Kulturnatt i fjor og ble inspirert av den modellen. Men når det gjelder modellen NKN nå har fått midler til, så er den litt større og kraftigere, sier Røvær.

Amatører og profesjonelle

Hvordan pengene skal fordeles er ikke helt avgjort ennå, men NKN skal i utgangspunktet velge ut fem prosjekter der de unge amatørene kobles opp mot profesjonelle utøvere, og der flere gode krefter drar lasset sammen.

– Det er i hvert tilfelle en vertskommune, men denne må samarbeide med minst to nabokommuner, og prosjektene skal være gjennomførbare, uten for mye byråkrati. Det er også et krav at resultatene skal presenteres på et større arrangement på de aktuelle kulturhusene, og da er det naturlig å knytte det til eksisterende festivaler, forteller Røvær.

På nåværende tidspunkt har hun ikke lyst til å uttale seg om hvorvidt Festiviteten og Kulturnatt blir vertskap for et av prosjektene.

– Jeg vil ikke forskuttere det, for dette handler i første omgang om NKN. Gjennom arbeidet som pågår der har jeg lenge sett at det er et behov for å gi lokale talenter mulighet til å utvikle seg. Og kulturhusene trenger kanskje inspirasjonen til å jobbe mer mot de lokale miljøene, sier Røvær.

– Må gjøre dette sammen

Styreleder i Kultur- og festivalutvikling (KUF), Rita Leinan (H), legger ikke skjul på at Haugesund gjerne er med, og hun mener alt ligger til rette for det.

– Som politiker kan jeg si at vi ønsker å få en del av disse midlene, nettopp fordi vi har Kulturnatt. For oss som ser hva Kulturnatt gjør for de unge utøverne, og hva Per Steinar Lie får til på Torvastad kulturhus, er det naturlig å jobbe for at noen av disse pengene havner i Haugesund, sier Leinan, som håper politikere i hele regionen vil støtte opp.

– Vi må gjøre dette sammen, og det er ikke så mange regioner som har et så omfattende arrangement som Kulturnatt. Når jeg reiser rundt i landet, opplever jeg at det er mange som er imponert av det arbeidet som gjøres her.

Kommer ikke dalende

NKN er interesseorganisasjon for 95 prosent av kulturhusene i landet og teller i dag 110 medlemmer. Røvær minner om det er mange flinke aktører som kjemper om å være med.

– Det er en del kommuner som har god infrastruktur for å drifte sånne prosjekter, og det er mange kulturhus som har den kompetansen som trengs. Det er klart at alle drømmer om å være med når en har et fundament som tilsier det, men uansett hvor pengene havner, tror jeg de er i gode hender og vil gi resultater, sier Røvær og understreker at dette er noe NKN har jobbet for i mange år.

– Vi har drevet lobbyvirksomhet, hatt møter med tidligere kulturministere og gjort det vi kan, for å synliggjøre hvor viktig det er å støtte lokalt kulturliv. Disse midlene kommer ikke dalende ned sånn uten videre, men er et resultat av en lang prosess, og en kulturminister som ser verdien av å støtte unge aktører i deres nærmiljø.

Den kulturelle grunnmuren

Dette bekreftes av kulturministeren.

– NKN har i flere år søkt om støtte fra Kulturdepartementet til sin drift og sine aktiviteter. Dette er en god anledning til å styrke en organisasjon som har utviklet seg til en betydelig aktør i det norske kulturlivet, uttaler Widvey.

– Ved å støtte dette prosjektet ønsker jeg å understøtte det viktige kulturarbeidet som gjøres i kulturhusene, og bidra til å styrke den kulturelle grunnmuren i tråd med anbefalinger fra Kulturutredningen, utdyper hun, og utelukker ikke at dette kan bli en mer permanent ordning.

– Det kan også gis signaler om ytterligere tilskudd i kommende år dersom de lykkes i å etablere et godt prosjekt med nasjonal profil og god geografisk representasjon.