Skjermbilde 2015-09-11 kl. 19.24.58

Vard-dialog med integreringsministeren

Etter de siste kuttene i tilskuddene til idrettsklubbene i Haugesund, er det mange som sliter. Det gjelder også en av byens integreringsarenaer for innflyttede barn og unge, Vard-modellen.

POLITIKK/IDRETT/FRIVILLIGHET: Fredag besøkte integreringsminister Solveig Horne Sportsklubben Vard for å bli oppdatert på Vard-modellen.

I omkring tyve år har Vard-modellen høstet heder og ære for å være et forbilledlig initiativ og et prosjekt som har gitt konkrete resultater. Men på tross av den anerkjennelsen prosjektet fikk da det var et av de tre formålene som ble tilgodesett i den første tildelingen fra Kronprinsparets fond i 1996, har det med jevne mellomrom slitt med finansieringen etter hvert som 3-årige støtteperioder har gått ut. I 2015 forsterket vanskene seg for Vard etter at det ble nye kutt i det kommunale tilskuddet.

Halvert tilskudd

Vards leder, Jan Heiberg, fortalte at årets tilskudd er på 300.000 kroner. Det betyr at finansieringen av tiltaket er halvert på kort tid, noe som innebærer at klubben også må redusere arbeidsinnsatsen i prosjektet. I en situasjon der denne form for integreringsarbeid i lokalsamfunnene er viktigere enn noen sinne og antallet flyktninger økende, er dette en gal vei å gå. De øremerkede midlene fra staten som nå kommer til Haugesund kommune, fordeles gjennom Idrettsrådet og går nå til flere integreringsarenaer enn den som Vard har. Heiberg takket statsråden for at hun tok seg tid til å besøke klubben midt oppe i en travel valgkamp og håpet på at det fantes muligheter for å få en mer stabil og forutsigbar finansieringsordning.

Nye, ledige kroner

Etter at Inger Rossebø hadde gått gjennom all historikk for Vardmodellen, fortalte
statsråd Solveig Horne at hun hadde vært i kontakt med kulturministeren før hun dro til Haugesund. Potten til integrering og idrett som disponeres gjennom en avtale med Idrettsforbundet, er nå tilført nye 2 millioner kroner. Her kan det finnes muligheter, uten at hun der og da kunne dele ut noen kroner. På den annen side lot hun seg imponere over den langvarige innsatsen som Sportsklubben Vard har lagt ned.

Vi rakk ikke å få med oss hele møtet mellom Vard og statsråden, men registrerte en godt lyttende statsråd og en positiv dialog. Kanskje det borger for at det tas nye grep? Til stede var også stortingsrepresentant Sveinung Stensland, fylkesvaraordfører Terje Halleland og Haugesund Frp’s ordførerkandidat Svein Erik Indbjo.