helgeytteroylorange (1)

Tilgjengelig og støttende

Bystyrekandidat HelgeHelge Ytterøy L’orange tar til orde for en langdag i offentlig sektor, slik at folk kan gå hjelp og råd uten å skvise tidsklemme til innbyggerne.

MENINGER: Deler av offentlig sektor har åpningstider og fleksibilitet som gjør det mulig å få til møter og få avklaringer uten å skvise tidsklemma til innbyggerne. Stadig mer skjer automatisert og på nett, men fortsatt er det saker der du må snakke med et menneske.

I Høyre mener vi du skal nå de offentlige tjenestene uten å bli skvist på tid. Derfor vil vi at flere tjenestesteder skal bli tilgjengelige for deg og meg også utenom «ordinær åpningstid».

Høyre ønsker at alle tjenestesteder skal ha «langdag» i form av mulighet for å bistå innbyggerne utenfor ordinær arbeidstid. Det kan bety langåpent, det kan bety fleksibilitet til morgenmøter, og det kan bety telefonservice etter 15:35. Tilgjengeligheten må tilpasses behovet.

Det er et motto at Haugesund skal være en «JA»-kommune. I det må det ligge en kultur der saksbehandlingen bidrar til samhandling som skal til, og på den måten sørger for dialog slik at saksbehandlingen løper smidig.

Tidvis blir vi kjent med enkeltsaker hvor forskjellige deler av kommunens organisasjon ikke samhandler, men drar i hver sin retning. Det blir feil om det er innbyggerne som skal «megle» mellom to kommunale instanser med ulikt syn eller ulike tilnærminger. Her må forvaltningen sørge for en intern koordinering og avveining av ulike syn som drar saken gjennom prosessen (uavhengig av resultat), fremfor at sakene «stopper». Det sparer tid for kommunens saksbehandlere og frustrasjoner for innbyggerne.

Haugesund Høyre vil ha fokus på dette i den kommende effektiviseringen av kommunen. Slik kan vi utvikle en god borgerservice som underbygger Haugesund som en «Ja»-kommune med åpne og tydelige prosesser.