GLEDER SEG: Leder i Idrettsrådet, Ole Kristian Halvorsen, er en av dem som har engasjert seg sterkest i saken.
GLEDER SEG: Leder i Idrettsrådet, Ole Kristian Halvorsen, er en av dem som har engasjert seg sterkest i saken.

– Tilbudet er ikke godt nok

Antall unge uføre i Haugesund har fordoblet seg de siste ti årene. Det ønsker Venstre og Svein Abrahamsen å gjøre noe med.
BEKYMRET: Svein Abrahamsen og Venstre mener det må gjøres mer for barn og unge med psykiske problemer. Foto: Arkiv

Antall unge uføre i Haugesund har fordoblet seg de siste ti årene. Det ønsker Venstre og Svein Abrahamsen å gjøre noe med.

Haugesund er blant kommunene med flest uføre i alderen 18 til 29 år. Og ferske tall fra NAV viser at det har økt fra 59 personer ved utgangen av 2005 til 128 personer i juni 2015, som innebærer at antallet har vokst med 117 prosent. Økningen er også vesentlig sterkere enn ellers i landet.

Venstres bystyrekandidat Svein Abrahamsen mener det må iverksettes tiltak på bred front.

– Vi må gjøre langt mer gjennom innsats innen skole og oppvekst, helsetjenesten, NAV og frivillige organisasjoner, for å unngå at så mange blir uføretrygdet i ung alder, sier Abrahamsen.

– Her går samfunnet glipp av verdifull arbeidskraft, samtid som de unge menneskene havner i en vanskelig situasjon. Vi må begynne tidlig for å forebygge og sikre at barn og unge har gode oppvekstvilkår, helt fra barnehage og grunnskole.

Den vanligste årsaken

Den 2. september behandlet bystyret en forvaltningsrapport om psykisk helsearbeid blant barn og unge. Rapporten viser at kommunen har et klart forbedringspotensiale, at en må gjøre tydeligere prioriteringer og at innsatsen må samordnes bedre.

– Psykiske lidelser er den vanligste årsaken til at unge blir uføre. Haugesund bør derfor styrke det psykiske helsearbeidet overfor barn og unge, og det samme gjelder Rogaland fylkeskommune, forklarer Abrahamsen.

– I den sammenheng er det spesielt viktig å gjøre mer for å få ned frafallet i den videregående skolen, ettersom det øker risikoen for tidlig uføretrygding. VI bør også styrke skolehelsetjenesten, slik at elever som sliter får en voksen å snakke med før problemene utvikler seg for langt, fortsetter Venstre-politikeren.

– Tilbudet er ikke godt nok per i dag.

Skryter av DPS

Venstre adresserte utviklingen allerede i 2012 gjennom en interpellasjon i bystyret.

– Den gang ble det vist til en rekke tiltak, men disse tiltakene har imidlertid ikke virket godt nok. Det er 39 prosent flere unge uføre i Haugesund i dag enn i 2011, som lå til grunn for at vi tok opp saken, sier Abrahamsen.

Han mener arbeidet som utføres på Haugaland distrikspsykiatriske senter (DPS) er et godt utgangspunkt for ytterligere tiltak.

– Vår partileder Trine Skei Grande var nylig på besøk der og hadde stort utbytte. DPS aktiviserer pasientene gjennom det de kaller Skoleresept og Jobbresept, og venter ikke til de er friskmeldt, sier Abrahamsen.

– Vi må satse mer på den typen prosjekter, for det har vist seg å gi resultater. Et flertall av de unge uføre er ute på grunn av psykiske lidelser, og mye av det kan forebygges.