ÅPNINGSGLADE AKTØRER I NYE STUDENTBOLIGER: fra v. arkitekt Karen Jansen. ordføter Petter Steen jr, direktør Heidi Aarøe Moe og styreleder i Studentsamskipnaden Stord Haugesund, Stian Golden.
ÅPNINGSGLADE AKTØRER I NYE STUDENTBOLIGER: fra v. arkitekt Karen Jansen. ordføter Petter Steen jr, direktør Heidi Aarøe Moe og styreleder i Studentsamskipnaden Stord Haugesund, Stian Golden.

– Signalbygg for det urbane Haugesund!

-Vi har hatt en meget spennende reise og fått et flott resultat. Dette bygget vil utvikle studiebyen Haugesund, Høgskolen Stord Haugesund og ikke minst det urbane Haugesund, sa ordfører Petter Steen jr da han sto for den offsielle åpningen av de nye studentboligene i Sørhauggata 100 fredag.

UTDANNING: Studentsamskipnaden Stord/Haugesund hadde invitert mange gjester til arrangementet i sokkeletasjen på nybygget. Direktør Heidi Aarøe Moe var ikke lite stolt over hva organisasjonen hennes med alle samarbeidspartnere hadde fått til.

Hentet inspirasjon i Østfold

Hun ga gjestene et humørfylt historisk riss over alt det som har skjedd etter at Samskipnaden fikk overta Sentrumsheimen fra kommunen høsten 2012 med klare føringer om at et nybygg måtte bli et bidrag til sentrumsutviklingen. Hun roste særlig ordfører Steen for å ha loset saken raskt gjennom den kommunale saksbehandlingen.

Deretter ble det gjort en omfattende politisk jobb av lokale stortingsrepresentanter overfor Regjering og Storting, slik at Haugesund nådde fram i kampen om statstilskudd til studentboligene. Videre trakk hun fram møtet Samskipnaden hadde med Ås-studentene i mai 2013, da de ble overbevist om at å bygge i massivtre var tingen. De koblet seg opp til et trebasert innovasjonsprogram med basis i Østfold, iTRE-nettverket, og satte i gang detaljplanleggingen. Underveis sikret de seg også støtte fra Innovasjon Norge og Enova.

– En fornøyelse

I Haugesund var det GL Prosjektservice som fikk byggeoppdraget: 78 enheter (med plass til 91 studenter) som skulle føres opp i massivtre i henhold til passivhusstandarden. Byggestart skjedde 19. februar i år – og beskjeden fra Studentsamskipnaden var klar: vær ferdige til studiestart i høst! Det klarte prosjektstaben. Den 10. august skrev direktør Heidi Aarøe Moe under papirene der de overtok et ferdig bygg.

– Det har vært en fornøyelse å jobbe med så mange dyktige fagfolk, sa hun og skrøt uhemmet av den jobben som her er gjort av entreprenør, underleverandører og konsulenter.

Bygget er levert i tide og har kostet 83 millioner kroner. Studentboligene (64 millioner kroner) er finansiert med lån i Husbanken og statstilskuddet. Næringsdelen (sokkeletasjen) koster 19 millioner kroner og er finansiert i sin helhet av Studentsamskipnaden med egenkapital samt lån i privatbank. Leieinntekter er her sikret i 10 år ved at HSH leier 400 kvm i ti år framover. Studente betaler ei husleie mellom 3.900 og 4.200 kroner per måned, noe Aarøe Moe også var meget fornøyd med.

Stor dag også for HSH

Petter Steen jr sa i sin åpningstale at den fleksibilitet og det tempo som kommunen har vist i klargjøringen av dette byggeprosjektet virkelig viser hvor stor pris kommunen setter på sine studenter. Han sa seg meget tilfreds med det endelige resultat og ønsket samskipnaden lykke til med driften av studentboligene.

Rektor på HSH, Liv Reidun Grimstvedt, sa at dette var en stor dag også for høgskolen. De nye, flotte studentboligene er et bidrag til å ruste opp skolen for framtiden. Den må bli større og mer robust om den skal møte morgendagens kunnskapsbehov. Da blir studenttrivselen en viktig komponent. Hun takket drivjernet Heidi Aarøe Moe for å ha gjennomført prosjektet i rekordtempo.

– Studentsamskipnaden løfter med dette bygget studie- og kunnskapsbyen Haugesund opp i en ny dimensjon, sa hun blant annet.

Varaordfører Leif Steinar Alvsvåg fra Stord hilset fra den andre vertskapskommunen og sa seg nesten sjalu i forhold til hva Haugesund her hadde fått til.

Flere komplimenter

Framme på golvet var også arkitekt Karen Jansen, som tilhører Helen & Hards Oslo-kontor. Hun takket både for oppdraget og ikke minst alle de positive tilbakemeldingene hun har fått på det endelig resultat, både fra oppdragsgiver, fra studentene og ikke minst fra den jevne haugesunder. Daglig leder Terje Lindstrøm i GL Prosjekt-service holdt deretter en humørfylt tale der han beskrev de ulike fasene i prosjektet og ikke minst de øyeblikkene underveis der han trodde det var umulig å komme i land på så kort tid. Han tvilte på om det hadde vært mulig uten det konstante presset fra entusiastiske og kravstore Heidi Aarøe Moe.
Og så la han til:

– Nå når Petter Steen jr går av i Haugesund, var det kanskje en idé å la deg få jobben. Også du får ting gjort!

Arrangementet ble utmerket ledet av lederen i Samskipnadens styre, Stian Golden.