Foto: Haugaland Vekst
Foto: Haugaland Vekst

– Endelig gjør de det vi ba dem om

Gleden er unison over at samferdselsdepartementet nå vil utrede ulike alternativer for flyplassen.

HAUGESUND LUFTHAVN: Departementet vil nå utrede ulike modeller for driften av Haugesund Lufthavn. Ikke et sekund for tidlig, sies det fra Haugaland Kraft.

– Vi er veldig glade for endelig å ha fått et svar, sier administrerende direktør Tormod Karlsen, men legger ikke skjul på at det har vært en krevende prosess å få departementet til å ta et standpunkt.

– Vi er svært opptatt av at vi nå får en habil utredning og en åpen tilnærming. Og at vi får komme med våre innspill, så det ikke bare blir departementet og Avinor som utreder.

Utredet behovet for flyplassen selv

– Vi hadde et møte med dem før sommeren, der vi ba dem om en utredning for å avklare behovet for en flyplass med et godt fungerende rutetilbud, forteller Karlsen.

Departementet så ikke for seg å gjøre det, dermed tok Haugaland Vekst på seg oppgaven og gjennomførte en stor undersøkelse ut mot næringslivet, der bortimot 550 bedrifter deltok. Svarene fra lederne i regionen var unisone, – flyplassen må bestå og videreutvikles for å sikre lønnsomhet til bedriftene og attraktiviteten til regionen.

– Filmen vi laget har også fått bred oppmerksomhet. Nå har den 26.000 visninger på nett, sier en fornøyd Tormod Karlsen.

Det haster for Helganes

Samferdselsdepartementet skal nå utrede tre alternativene for drift av flyplassen etter 2018, når den såkalte LUB-avtalen går ut.

*Ordinær Avinor-drift
*Sette driften ut på anbud
*Driften overtas av regionen ved et samarbeid mellom offentlige og private aktører.

– Det er veldig bra at vi nå får komme i gang, sier Karlsen, og minner om det ikke er mer enn tiden og vegen fram til den nåværende avtalen går ut i 2018.

Flyselskapene trenger langsiktighet og forutsigbarhet for å investerer i nye ruter.

– Med den situasjonen vi har nå, er tidsperspektivet så kort at det gjør selskapene usikre på om de skal satse på Haugesund.

Banebrytende

Prosessen som skjer rundt flyplassen nå er banebrytende.

– Det har ikke blitt gjort på denne måten før i Norge, sier Karlsen. – Vi ønsker oss et pilotprosjekt hvor flyplassen vår kan bli satset på i forhold til en ny driftsform.