Foto: Arkiv/Privat
Foto: Arkiv/Privat

«Større kommuner, bedre politikere»

Vi må få høyere kvalitet på beslutningstakerne, skriver administrerende direktør i Polytec, Gunnar W. Birkeland, om kommunereformen.

LESERINNLEGG: Jeg har stor respekt for dem som tar på seg politiske verv, men vi må få høgere kvalitet på beslutningstakerne. Administrasjonene må bli mer profesjonelle og alt for mange mennesker bruker alt for mye tid på å prøve å få til samarbeid over kommunegrensene. Tid og skattekroner som kunne blitt brukt til tilrettelegging for mer verdiskaping og høyere kvalitet.

May Britt Vihovde gjorde et godt poeng av å be oss se på Haugalandet fra fugleperspektiv og vurdere arealplanleggingen. Det er enkelt å se at den ikke er planlagt ut fra regionens beste.

Løsninger er ikke å gjøre mer av det som ikke fungerer. Vi må arbeide annerledes.

Det er trist at så mange kun ser sitt eget best eller lar følesene styre. Debatten preges av usaklige argumenter som brukes blindt for å fremme eget bombastiske ståsted.

En storkommune vil gjøre det mer attraktivt å bli politiker, og det trenger vi. Vi kan få høyere kompetanse i administrasjonen av kommunen, og det trenger vi også. Det er jo ikke slik at en Karmøy skal styres av Haugesund eller omvendt. Med en storkommune kan vi velge de beste politikerene fra hele distriktet.

I en bedrift eller på et fotball lag så må alle ledd være besatt av rett person som gjør sitt beste for at en kan bli best. Det gjelder også for vår region. Det er vanskelig for en spiss å score hvis det ikke kommer en pasning . Det er vanskeligere for en bedrift å lykkes hvis kommunen bruker tid på å krangle og finne ut hvordan en skal samarbeide i stedet for å tilrettelegge.

Som en fotballtrener er en bedriftsleder avhengig av at alt på og utenfor banen eller jobben fungerer optimalt for å kunne bli verdensmester. Vi som region er helt avhengige av at bedriftene våre vinner i en sterk internasjonal konkurranse. På sikt skjer ikke det gjennom mange små kommuner.

Som innbygger, bedriftsleder og politiker MÅ vi heve oss over egen agenda og tenke på hva som skal til for at neste generasjon skal vinne konkurransen fra andre land.

Når Polytec skal inn i en organisasjon som er 10 ganger større med hovedsete i Bergen, kunne vi lett gravd oss ned i skyttergraven, latt følelsene styre og si at vi klarer oss fint alene. Men vi har villet dette fordi vi ser hvordan en større enhet har så mye mer påvirkningskraft. Vi ser hvordan vi hever kvaliteten i alle ledd. Vi ser hva en kan få til når en samler ressursene.

For den livsviktige konkurransen kan vi som region fort tape både innen maritim næring, oppdrett, olje og gass og sågar fornybar energi hvis vi fortsetter å tro at vi kan gjøre alt som før eller mer av det som ikke virker eller ved å fremme vår egen selviske agenda.

Vi må få nye og bedre løsninger innen skole, kollektivtrafikk, arealplanlegging, talerør for næringslivet.

Det handler ikke om det at er politikere til høyre eller venstre eller midt i som styrer, men det handler om finne nye løsninger og vise handlekraft.

Jeg skulle ønske vi skulle velge politikere for hele regionen på mandag!