Skryt for lys i tunnelen

KOMMUNAL ØKONOMI: Andre kvartalsrapport viser at Haugesund kommunens driftsutgifter fortsatt er høyre enn opprinnelig vedtatt budsjett, men det er lys i tunnelen.

Samlet er etter 2. kvartal kommunens netto resultat negativt og ca. 5,9 millioner kroner svakere enn det budsjettet la opp til. Rådmannen antyder at kommunen i verste fall kan få en netto inntektssvikt på 18 millioner kroner i 2015 inkludert eiendomsskatt. På den annen side har omstillingstiltakene effekt.

-Dersom ikke skatteinntekten blir vesentlig lavere enn forutsatt i andre halvår og enhetene holder sine rammer er det mulig å oppnå balanse og et positivt netto driftsresultat, konkluderer rådmannen.

Rapporten passerte onsdag formannskap og bystyre og administrasjonen fikk mye skryt for de grepene som er tatt.