Flere stormfloder langs Vestlandskysten

Hyppigheten av oversvømmelser ved stormflo vil øke kraftig i byer som Bergen og Stavanger utover dette århundret, ifølge en ny rapport.

KLIMA: – Vi kan vente at oversvømmelser som før bare skjedde hvert 200. år, vil inntreffe årlig i byer som Bergen og Stavanger i de siste tiårene av dette århundret. Nivået på stormfloene vil bli høyere. Dette vil øke risikoen for oversvømmelser og skader, sier forsker Jan Even Øie Nilsen til Bergens Tidende. Studien, som er utført av forskere ved Kartverket og Nansensenteret/Bjerknessenteret i Bergen, ble lagt fram onsdag. Risikoen for oversvømmelser ved stormflo øke over hele landet, men verst utsatt av de store byene er Bergen og Stavanger. Forskerne har regnet ut at i Bergen vil den generelle havnivåstigningen kunne bli mellom 30 cm og 80 cm i år 2100 hvis den nåværende takten i de globale klimagassutslippene fortsetter.