4 styrekandidater fra Haugesund

I høst skal Kunnskapsdepartementet oppnevne nytt styre for Høgskolen Stord Haugesund.

Nå står døren åpen for å foreslå aktuelle kandidater for departementet. Formannskapet i Haugesund drøftet aktuelle kandidater på møtet sitt onsdag ettermiddag og bestemte seg for å lansere følgende fire navn: Petter Steen jr, Lucie Berg, Gunnar W. Birkeland og Martha Kold Bakkevig.