OSLO 2012-05-29: Krimforfatterne Knut Faldbakken, Bjørn Arild Bottolvs, Jan Mehlum og Jørgen Jæger stiller til gruppebilde. Her forfatter Jørgen Jæger. FOTO: WERNER JUVIK
Henry Røthing Sørensen, ordfører Aase Simonsen og Turid Aune er fornøyd med å ha funnet en løsning på middagsutleveringen.

Starter middagsutlevering til eldre

Privat aktør overtar for hjemmetjenesten.

Det vakte sterke reaksjoner blant beboere og pårørende etter at Karmøy kommune i sommer varslet stopp i middagsutleveringer fra hjemmetjenesten. Nå sørger en privat aktør for at de eldre likevel får tilbud om rykende varm middagsmat levet på døren.

– Jeg skal gjøre en forskjell i de eldres liv, ellers hadde jeg ikke gjort dette, sier Henry Røthing Sørensen.
Han har de siste par årene drevet kafé og cateringvirksomhet i Kopervik sentrum og har nå funnet en ny nisje som følge av kommunale innsparinger.

Middag hver dag
Gjennom virksomheten, Røthings Catering & Selskapslokaler vil han sørge for at eldre i Karmøy som har blitt sittende uten middagstilbud fra kommunen, likevel skal få mat levert på døren hver eneste dag.

– De skal få god gammeldags husmannskost, med fiskemiddager, kjøttpudding og steik.
Røthing Sørensen lover kvalitet i alle ledd og at de eldre vil få utkjørt middag syv dager i uken til en pris som er spiselig for alle.

– Middag med dessert vil koste 115 kroner og da er utkjøring inkludert. I dag betaler brukerne 96 kroner for å få middag, forteller han.

Skikkelig system
Ved hjelp av frivillige medarbeidere jobber han med å lage et system for utkjøring som skal sikre at de eldre får servert varm middag mellom klokken 11 og 13 gjennom hele uken.

– Det er ikke nok med idealisme og det nytter ikke med god mat dersom de får den servert en time for sent. Her må man ha et godt system for at dette skal fungere skikkelig, fastslår Røthing Sørensen.

Verdighet
En av dem som har meldt seg frivillig til å kjøre ut middag til de eldre er Høyre-politiker i Karmøy, Turid Aune. Da det ble kjent at kommunen måtte spare inn på utkjøringen så engasjerte hun seg for å finne private aktører som ville overta ordningen.

– Ønsket mitt er at de eldre skal oppleve verdighet med god mat og godt stell, sier hun.

Uheldige omstendigheter
Både Aune og ordfører Aase Simonsen (H) har opplevd sterke reaksjoner fra pårørende og eldre etter at det ble kjent at kommunen måtte kutte i tjenestene. Simonsen er glad for at de nå har funnet en privat løsning på utleveringen.

– Det har hele tiden vært viktig for oss å tenke alternativt på hvordan vi skulle klare å få til en god løsning på dette. Vi hadde forventet at alternativet skulle være på plass før de fikk beskjed om at det ble slutt på matombringing, sier ordføreren som beklager måten kommunen har håndtert saken på.

– Det har vært en lang rekke uheldige omstendigheter i løpet av sommeren der folk har fått muntlig beskjed om at det er slutt på matleveringen. Dette har vært veldig uheldig og jeg vil på vegne av kommunen på det sterkeste beklage at det skjedde på denne måten, og at det medførte at de eldre og pårørende har måtte uroe seg for situasjonen, sier hun.

Ingen svekkelse
Simonsen er ikke bekymret for at det private tilbudet skal føre til at middagstilbudet til de eldre skal bli dårligere enn tidligere.

– Jeg har stor tro på at dette kommer itl å bli en god ordning. Nå fritar vi i tillegg hjemmetjenesten for ekstrajobber slik at de kan holde seg til den jobben de skal gjøre, sier hun.

Sender brev
Ordføreren understreker at dem som bor i institusjoner i Karmøy fortsatt vil få middag servert av kommunen. Til dem som bor i private boliger vil den nye ordningen starte opp innen få dager og alle beboere som er berørt vil få et brev fra kommunen denne uka der det informeres om at det offentlige tilbudet avsluttes og at private overtar. Både Simonsen og Røthing Sørensen presiserer at dem som nå ønsker å få middag levert på døren må ta direkte kontakt med cateringfirmaet, og at kommunen ikke har noe rolle i den nye utleveringsordningen.

Det er rundt 100 eldre i Karmøy kommune som til nå har benyttet seg av matlevering fra hjemmetjenesten til Karmøy kommune. Røthing Sørensen er ikke i tvil om at han skal klare å ivareta god levering til samme antall fremover.

– Potensialet mitt på dette kjøkkenet er å kunne levere til 100 brukere. Jeg hadde ikke sagt ja til å gå i gang meddette dersom jeg ikke kunne tilby noe som er bedre enn det de har hatt tidligere, sier han.