Flere fikk i dag oppsigelse ved sykehuset i Haugesund.
Flere fikk i dag oppsigelse ved sykehuset i Haugesund.

Nye helsetilbud på trappene

"Det er unike muligheter for modernisering av helse og omsorg i Haugesund", skriver Jan Lothe og Thorleif Thormodsen, bystyrekandidater for Høyre.

MENINGER: Nye tilbud for omsorg og helse er under ferdigstilling i Haugesund. Tre av prosjektene bygges gjennom offentlig og privat samarbeid og er basert på leieavtaler over 30 år. Det er nødvendig at leiekontraktene er så lange for at kommunen skal motta investeringstilskudd fra Husbanken – som var 30 % da investeringene ble vedtatt.

Kommunen kan deretter holde full fokus mot drift av:

60 sykehjemsplasser ved Haugesund Sykehus – avtale inngått mars 2011 med Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS. Innflytting jan-2016. Utleier har alt utvendig vedlikehold, kommunen innvendig – med 30 % investeringstilskudd til kommunen. Et meget viktig tiltak i forbindelse med Samhandlingsreformen.

22 omsorgsboliger i sentrum – avtale inngått mars 2014 med Helsehuset Haugesund AS. Innflytting okt -2015. Utleier har utvendig vedlikehold, kommunen innvendig – med 30 % investeringstilskudd. Et meget viktig tiltak i forhold til å møte fremtidige omsorgsbehov for den eldre og pleietrengende delen av innbyggerne.

20 omsorgsboliger på Udland – avtale inngått desember 2014 med Tønnesen & Vik Bygg AS. Innflytting jan-2016. Utleier har alt vedlikehold – med 30 % investeringstilskudd. Kommunen har kjøpsopsjon etter endt leieperiode. En viktig oppfølging i forhold til Rus & Psykiatrireformen.

Gjennom samarbeid og leieavtaler har kommunen oppnådd fordeler som ikke ville vært tilgjengelige ved andre lokasjoner. Ved denne løsning – som erstatning for tidligere plan i Skåredalen – kan kommunen konsentrere seg om å levere gode tjenester for helse og omsorg på en effektiv måte. Med havutsikt – og i tide.

I tillegg har kommunen oppnådd: 1) finansiering med tilskudd, 2) store synergier på drift med muligheter for kostnadsbesparelser og 3) gjennomføring av kontrollert utbygging til fast pris. Men, det setter tilsvarende store krav til kommunen som profesjonell bestiller ved fremtidige prosjekter.

Høyre er opptatt av å møte behovene innen helse og omsorg og vil vurdere utbygging i kommunal regi og eierskap når dette fremstår som den optimale løsningen. Kommunen kan idag utnytte Regjeringens offensiv fra 2015 innen omsorg til å investere i omsorgsbygninger med 100 % belåning til 1,75 % rente fra Kommunalbanken og samtidig få opptil 55 % investeringstilskudd fra Husbanken – enten gjennom kommunalt eie eller leie (30 år). Høyre vil velge den finansieringsmodell som gir best totalresultat mht prosjektgjennomføring, kvalitet og synergier, risiko og økonomi.

Kommunens gjeld er ikke urovekkende høy og skal ikke være en begrensning for nødvendige investeringer til kommunens kjernefunksjoner med forbedring i drift og økonomi, samtidig som prosjektene bidrar til å bygge byen og styrke sentrum. Haugesund kommune bør utnytte de fantastiske muligheter som nå foreligger til å modernisere omsorgstilbudet ved ny kapasitet og innovative løsninger – enten som leietaker eller som eier.