RIKTIG RETNING: Tor Inge Fredriksen har jobbet med å utforme Aps motsvar til Høyres forslag.
RIKTIG RETNING: Tor Inge Fredriksen har jobbet med å utforme Aps motsvar til Høyres forslag.

Kommuneplanen vedtatt med små endringer

Det var et lettere forvirret bystyre som i dag avsluttet behandlingen av kommune- og sentrumsplanene. Høyre fikk gjennomslag for det meste, men Arbeiderpartiet er fornøyd ettersom de fjernet de mest «ekstreme» forslagene.
IKKE FERDIGE: Høyre og Jarle Utne-Reitan er glad de fikk vedtatt endringsforslagene, men er klar for å endre på enda mer når planene skal revideres. Foto: FKK

Det var et lettere forvirret bystyre som i dag avsluttet behandlingen av kommune- og sentrumsplanene. Høyre fikk gjennomslag for det meste, men Arbeiderpartiet er fornøyd ettersom de fjernet de mest «ekstreme» forslagene.

RIKTIG RETNING: Tor Inge Fredriksen har jobbet med å utforme Aps motsvar til Høyres forslag.

RIKTIG RETNING: Tor Inge Fredriksen har jobbet med å utforme Aps motsvar til Høyres forslag.

Det var nærmere hundre punkter som skulle vedtas for å runde av det tidkrevende arbeidet det har vært å omregulere kommuneplanen og sentrumsplanen, som bidro til at det tidvis var en lattermild forsamling som gjennomførte voteringen. Bestillingen ble gjort da det sittende bystyret tiltrådte for fire år siden. Nå er de endelig i mål, og det var overraskende lite uenighet å spore.

– Jeg er hovedsakelig fornøyd med at Høyre har ryddet opp selv og tatt vekk de mest ekstreme forslagene. De var verken faglig begrunnet eller særlig gjennomtenkte, sier Aps bystyrekandidat Tor Inge Fredriksen, som har jobbet intenst med å svare på Høyres forslag.

– Det forslagene som ble fremmet i dag er relativt ufarlige, fortsetter han, og tilføyer at intensjonen til Høyre er bra.

– Det er bra de vil få til enda mer i sentrum, men det må være faglig begrunnet, sånn at det er realistisk. Det var ikke førsteutkastet. Nå er jeg veldig fornøyd med sentrumsplanen, som et godt utgangspunkt til den perfekte planen, som vi må få til i neste runde (i løpet av neste periode, journ.anm), forklarer Fredriksen.

En romsligere plan

Like fullt presiserer han at det er tatt et lang steg i riktig retning.

MANGE PUNKTER: Det var tidvis lattermild stemning i bystyresalen da voteringen fant sted.

MANGE PUNKTER: Det var tidvis lattermild stemning i bystyresalen da voteringen fant sted.

– Ja, for nå ligger vi tett opp til det rådmannen har foreslått, og jeg er veldig glad for at kommuneplanen faktisk sier at vi skal prioritere sentrum fremfor Raglamyr, med tanke på hvilken type næring en skal satse på de forskjellige stedene, sier Fredriksen.

Høyres ordførerkandidat, Jarle Utne-Reitan, synes det tilfredsstillende at de endelig er i havn.

– Vi har fått vedtatt en plan som er romsligere enn det administrasjonen la opp til, og det er jeg helt sikker på at utbyggerne kommer til å være glad for. Den er mer fremtidsrettet, slår han fast.

– Samtidig skulle jeg ønsket at vi hadde fått inn flere av våre forslag, men jeg ser at det ville krevd ny høring. I den sammenheng er jeg fornøyd med at vi har vedtatt å sette ned et kommuneplanutvalg, og ved neste rullering så skal vi være tettere på, sier Utne-Reitan.

– Nå er det bare å se hvordan det går på mandag, og så får vi jobbe videre.