Skjermbilde 2015-09-08 kl. 20.49.01

Komplisert kommunesammenslåing

Kommunesammenslåingen går sin gang, noen steder nesten smertefritt, andre steder er det mer komplisert. Som på Haugalandet. Kommunalminister Jan Tore Sanner er fullt klar over at haugalendingene ikke går i takt.

KOMMUNEREFORMEN: Kommunesammenslåingen går sin trege gang. De fleste vil ha færre kommuner, bare det ikke angår dem selv. Men noen steder går det vegen.

– Jeg kommer rett fra Fosen mellom Nord- og Sør-Trøndelag, der flere kommuner nå går mot sammenslåing. Der har man tverrpolitisk sett at man vil kunne skape et bedre tilbud for innbyggerne og næringslivet med en sammenslåing. Andre steder er det mer komplisert.  

– Det er det hos oss. 

– Ja, det er jeg vel kjent med, sier Sanner. – Samtidig er det viktig at politikere fra alle partier ser 10-20 år fram i tid. Det er 50 år siden siste sammenslåing. Nå har vi muligheten til å se på hvordan vi skal organisere oss for fremtiden, både for å få bedre tjenester for innbyggerne våre og legge bedre til rette for arbeidsplasser. 

Valgkamptema

Kommunereformen har vært et stridstema i valgkampen landet rundt.

– Jeg registrerer gode diskusjoner over hele landet, der de både ser på utfordringer og muligheter, sier Sanner. 

– I dag har vi 428 kommuner. Hva er det perfekte antallet i dine øyne?

– Det har journalister spurt meg om i 2 år, ler Sanner. – Ingen har fått svar. Begynner vi med tall, sporer hele debatten av. Kommunesammenslåing handler jo om gode tjenester som skoler, barnehager og velferd, og det kan man ikke tallfeste.