GOD TONE: HSH-rektor Liv Reidun Grimstvedt og statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet. Foto: HSH
GOD TONE: HSH-rektor Liv Reidun Grimstvedt og statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet. Foto: HSH

HSH: Utreder samarbeid nordover

Mandag og tirsdag har rektorer og direktører fra Haugesund i sør til Volda i nord sittet sammen i Bergen for å diskutere fremtidens universitets- og høgskolelandskap på Vestlandet. Mye tyder på at de blir enige om å sette i gang en felles utredning.

UTDANNING: Det var Kunnskapsdepartementet som var vertskap for seminaret. Statssekretær Bjørn Haugstad var godt fornøyd med to-dagers møtet:

– Jeg synes alle har vært flinke og det har vært et konstruktivt møte. Jeg hørte en fremoverlent og offensiv høgskole i Stord/Haugesund.

Nå settes det i gang et felles utredningsarbeid. Og den utredningen peker i retning av en felles profesjonshøgskole.

– Her blir HSH, Høgskolen i Bergen og Høgskulen i Sogn og Fjordane med. Og vi i departementet vil følge opp. Men saken om en felles utredning må først klareres i styrene, sier Haugstad til HSH’s nettside.

Støtter felles utredning

Sier styrene ja, så skal analysen gjøres denne høsten. Rektor Liv Reidun Grimstvedt sier til hsh.no at HSH støtter en felles utredning på Vestlandet:

– Vi har ivret for et stort Vestlandssamarbeid hele tiden, og nå ønsker vi å gjøre en felles utredning på dette. Jeg opplever at det er stor forståelse at vi sammen må bygge større og sterkere enheter på Vestlandet, for å ruste oss for framtiden.

Hun likte det hun hørte fra Kunnskapsdepartementet og statssekretæren.

– Tydeliggjøringen av profesjonenes rolle var god. I oppsummeringen var Statssekretæren veldig klar på at det skal være lærer-, sjukepleie – og ingeniørutdanning over hele landet. Og virkemiddelet er levende kampus. Akkurat dette har vært helt sentralt for oss. Så det var godt å høre.

Hun berømmer også Høgskolen i Bergen og Universitetet i Bergen sitt arbeid med å utvikle og bygge kunnskapsklynger. Det ble presentert under to-dagers møtet i Bergen:

– Dette er et nytt og spennende arbeid som også vil bli en del av dette arbeidet. Det er vi veldig glade for. Her er det mye å vinne.

Avklaring innen 1.1. 2017

HSH-rektoren sier at Kunnskapsdepartementet nå peker mot datoen 1.1.2017 og at en ønsker en avklaring på Vestlandet innen den tid. Og det overordnete budskapet er fortsatt tydelig. Det er fusjon og færre institusjoner som er målet.

– Nå tar vi dette tilbake til organisasjonen vår. Styret i HSH skal ha seminar 30. september og da vil dette bli en viktig sak, sier Liv Reidun Grimstvedt til hsh.no.

De seks institusjonene som deltok på møtet med Kunnskapsdepartementet i Bergen mandag 7. september og tirsdag 8. september var, foruten HSH, høgskolene i Bergen, Sogn og Fjordane og Volda, Universitetet i Bergen og Kunsthøgskolen i Bergen.