Vi holdt oss mer hjemme

Vi nordmenn er blitt mer hjemmekjære i år enn i fjor. Vi foretok nemlig 11,4 millioner reiser i første halvår i 2015, noe som er fem prosent færre reiser i forhold til samme periode i fjor.

Størst er nedgangen i innenlandsreiser, som falt med syv prosent. Reising til utlandet holdt seg mer stabilt. I følge SSB’s ferskeste reiseundersøkelse, var om lag 2,5 millioner nordmenn mellom 16 og 79 år på reisefot i april, mai og juni. Det er åtte prosent færre personer enn samme kvartal i fjor. I andre kvartal i år foretok vi 3,3 millioner reiser innenlands, mot 4 millioner reiser i samme periode i fjor. Det er en nedgang på 19 prosent.

Nordmenn reiste utenlands 1,8 millioner ganger i 2014, som er en reduksjon på 12 prosent. For hver reise utenlands, foretar vi nesten to reiser innenlands. Reiseundersøkelsen er basert på et representativt utvalg av 2 000 norske personer i alderen 16 – 79 år. (SSB)