Foto: Arkiv
Foto: Arkiv

Fortsatt større utgifter enn inntekter i Haugesund kommune

Haugesund kommunes driftsutgifter er fortsatt høyere enn vedtatt budsjett. I kvartalsrapporten som rådmann Ole Bernt Thorbjørnsen legger fram for formannskap og bystyre onsdag denne uken, er skatteinngangen for svak og pengebruken fortsatt for stor.

Andre kvartalsrapport viser at kommunens netto resultat er negativt og ca. 5,9 millioner kroner svakere enn det budsjettet la opp til. Avvikene har i hovedsak sammenheng med merforbruk i enhetene og lavere skatteinntekter. Skatteinntektene er etter seks måneder ca. 20 millioner kroner lavere enn budsjettet la opp til, og noe svakere enn forespeilet i førstekvartalsrapport.

-Selv om kommunen fikk noe økte inntekter fra rammeoverføringer i revidert nasjonalbudsjett, tyder dette på at kommunen vil få en netto inntektssvikt på 18 millioner kroner i 2015 inkludert eiendomsskatt, skriver rådmannen. Han er imidlertid optimist:
-Dette betyr at dersom ikke skatteinntekten blir vesentlig lavere enn forutsatt i andre halvår og enhetene holder sine rammer, er det mulig å oppnå balanse og et positivt netto driftsresultat. Thorbjørnsen tar da hensyn til avsatt buffer og tiltakene som ble vedtatt i oppfølgingen av første kvartalsrapport. Han understreker imidlertid at den nasjonale skatteinngangen i 2015 vil være utslagsgivende for om kommunen oppnår et positivt resultat. Selv om det i første kvartal ble tatt høyde for lavere skatteinntekter i 2015, tåler ikke kommunen en ytterligere nedgang med dagens driftsnivå.