Nini Hæggernes. Foto: Arne Storrønningen
Nini Hæggernes. Foto: Arne Storrønningen

«MDG er mye mer enn miljø»

På spørsmålet om Venstre mister stemmer til Miljøpartiet De Grønne, uttaler May Britt Vihovde at vi kun profilerer oss på miljø, og kanskje ikke har den helhetlige politikken. Dette er helt feil, skriver Nini Hæggernes i MDG, Haugesund.

Av: Nini Hæggernes 4. kandidat, Miljøpartiet De Grønne, Haugesund.

På spørsmålet om Venstre mister stemmer til Miljøpartiet De Grønne, uttaler May Britt Vihovde at vi kun profilerer oss på miljø, og kanskje ikke har den helhetlige politikken. Dette er helt feil.

MDG er tvert i mot det eneste partiet som nettopp har helhetlige og langsiktige visjoner i sin politikk. Klima- og miljøaspektet er en gjennomgående grunnleggende tråd i alt vi gjør, men det betyr ikke at vi kun er opptatt av miljø. Å ta miljøhensyn er derimot vårt viktigste verktøy når vi skal bygge en sunn og bærekraftig fremtid som bidrar til bedre livsgrunnlag, helse og livskvalitet hos byens innbyggere og fremtidens generasjoner. Vårt mål er å skape et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse, med en omstilling som betyr å prioritere det som gir gode grunnlag for økt livskvalitet for alle, samt gode oppvekstvilkår for både barn og unge.

Mer etablerte partier har basert politikken sin på ideen om at evig vekst er mulig og veien å gå. Vår politikk er basert på å løse utfordringer knyttet til klima, miljø og sosiale utfordringer skapt av dette forbruks- og produksjonssamfunnet. Vi skal ikke stoppe utviklingen, men sørge for at den blir mer bærekraftig. MDG blir dermed i stor grad en motvekt til eksisterende politiske tanker, hvor vi nettopp jobber for å innføre mer helhetlige visjoner i kommunen.

Ved å ta hensyn til miljøaspektet i ulike saker, like naturlig som man bør ta hensyn til økonomien, vil vi kunne bygge en by i mer økologisk og økonomisk balanse. Alle vedtak vi gjør påvirker noe på godt eller vondt, i større eller mindre grad, og har en dominoeffekt langt inn i fremtiden. MDG ser på de korte- og langsiktige konsekvensene i mye større grad enn andre partier, som ofte tenker en valgperiode om gangen. Og det er nettopp derfor Miljøpartiet De Grønne er det partiet som har den mest helhetlige og bærekraftige politikken av alle.