Foto: Lena A. Pedersen.
Foto: Lena A. Pedersen.

– Fantastisk å få Unni Wilhelmsen til Fiskarbonden