leif malvin knutsen

Budsjettoverskridelse på 50 millioner kroner

Merforbruket i helse- og omsorgssektoren i Karmøy blir større og større.

(Arkivifoto)

I onsdagens møte i hovedutvlg helse- og omsorg i Karmøy kommune ble det kjent at merforbruket i etaten har steget fra 40 til 50 millioner kroner i løpet av sommeren.

Leder av hovedutvalget, Leif Malvin Knutsen (Krf) karakterisrer situasjonen som dramatisk.

– Dette rammer driften i helse og omsorg, men det rammer også de øvrige virksomhetene som fikk sine innstramminger i vår da vi hadde saken oppe.

– Hvor kommer dette merforbruket fra?

– Det er i stor grad i de samme områdene innen de hjemmebaserte tjenestene og barnevernet som det er mest overskridelser, forklarer Knutsen.

Nye kuttrunder

Han frykter nye kuttrunder i flere etater i kommunen som følge av at situasjonen er ytterligere forverret.

– Det kan godt hende når vi kommer til budsjettbehandlingen i høst. Dersom det ikke kommer inn noe friske midler i form av skatt eller overføringer fra staten, så kan det bli nødvendig.

Det som er sikkert er at helse- og omsorgssektoren i Karmøy nå vil oppleve ny innstramminger.

– Dette med matombringing er en sak, og det er en del andre som får færre timer med tjenesteyting i uken enn de har hatt tidligere. Noen som har fått vil gjerne ikke få tilbudet lengre. Det er en prosess som pågår med bestillerkontoret som hovedaktør sier lederen av hovedutvalget.

Krevende budsjettrunde

Oversikridelsene er nå et sentralt tema hos rådmannen som skal legge frem sitt budsjettforslag i oktober. Konsekvensene av merforbruket vil deretter havne rett i fanget til dem som sitter med den politiske makten i Karmøy etter valget.

– Det er ikke det kjekkeste som kan skje, men det er livets realiteter, sier Knutsen.