Foto: Tor Håkon Thomassen
Foto: Tor Håkon Thomassen

Vil kjøre ferjefritt mellom Stord og Kvinnherad

Stord Næringsråd vil at Hordaland Fylkeskommune og Statens vegvesen utreder muligheten til å kjøre ferjefritt mellom Stord og Kvinnherad i fremtiden.

FERJEFRITT: I et brev til fylkesordfører Tom-Christer Nilsen (H) ber Stord Næringsråd fylkesordføreren ta saken videre til fylkestinget, samferdselsutvalget og kontaktutvalget for Hordfast E39.

– Det er viktig at næringslivet på Stord holder trykket oppe på denne saken. Mange av de store politiske prosessene pågår nå. Da er det viktig at vi kommer med våre innspill, sier daglig leder i Stord Næringsråd, Anne-Grete Sandtorv.

Nesten 50 personer møtte i dag til Stord Næringsråd sin frokostkonferanse. Sandtorv mener tallet viser at det er god fremtidstro blant næringslivet, til tross for svært tøffe tider. Hun tror et ferjefritt samband mellom Stord og Kvinnherad vil ha positiv effekt på muligheten næringslivet har til omstilling.

– Når vi i Stord Næringsråd spør medlemmene våre, svarer de at bedre regionalt samarbeid og fremtidsrettet transportsystem er to av de viktigste utfordringene næringslivet ser for seg i et fem års perspektiv, sier Sandtorv.

Den fremtidige traseen for et Hordfast er allerede i støpeskjeen. Sandtorv peker videre på at et fastsamband mellom Kvinnherad og Stord i sammenheng med «Sunnhordlandsdiagonalen» og tilknytningen mellom europaveiene E134 og E39.

– Vi ønsker at man startet utredningsarbeidet nå slik at vi kan ha dette klart til behandlingen av neste Nasjonal Transportplan i 2018, sier Sandtorv.