Foto: Vebjørn Boge Nilssen
Foto: Vebjørn Boge Nilssen

Protesterte mot Karmsundsgata

Natur og Ungdom på Haugalandet har hengt opp protestbanner i Karmsundsgata for å vise at de er i mot en firefeltsvei.

KARMSUNDGATA: Den observante bilist har kanskje sett bannere som henger på gangbroa over Karmsundgata ved Haugesund stadion. Med teksten «E kje eg god nok for deg?» viser miljøorganisasjonen sitt standpunkt.

– Vi mener Karmsundgata er god nok som den er og har ingen tro på at en fremtidig firefeltsvei vil fjerne køene. Tilrettelegger man for bil, tror vi at flere vil bruke bil, sier Ida Karin Johansen, leder av Natur og Ungdom Haugalandet.

Foto: Privat

Foto: Privat

Den allerede vedtatte firefeltsveien i Karmsundgata har delt det politiske miljøet i to i Haugesund. Både Arbeiderpartiet og Venstre er sterke motstandere av planene. Johansen mener politikerne heller bør bruke pengene på å tilrettelegge mer for kollektivtrafikk, syklister og gående.

– En firefeltsvei er lite fremtidsrettet og Haugesund bør se til andre byer som er flinkere til å tenke kollektivt, sier Johansen.