Kommunestyret i Karmøy. Arkivfoto: Tor Håkon Thomassen.
Kommunestyret i Karmøy. Arkivfoto: Tor Håkon Thomassen.

«Økende arbeidsledighet krever aktiv politikk»

«Hele vår region vil møte utfordringer i tiden som kommer, og mange vil måtte finne seg annet arbeid som følge av at virksomheter nå nedbemanner og legger ned», skriver Inger Lise Netland Kolstø i Karmøy Arbeiderparti.

LESERINNLEGG: Inger Lise Netland Kolstø, Karmøy Arbeiderparti.

Vi i Arbeiderpartiet følger ikke bare situasjonen nøye, vi lanserer også en aktiv politikk for å bidra til at bedrifter fortsatt vil investere i Norge.

Karmøy Ap vil legge til rette for mer etablering av nye virksomheter i kommunen.  Vi har god infrastruktur, flinke folk og gode forutsetninger for at nye arbeidsplasser skal blomstre. Og vi har alltid vært omstillingsdyktige.

Politikere skaper ikke arbeidsplassene. Det må bedriftseiere gjøre.  Men vi tar mål av oss til å bli enda flinkere til å få etablerermidler og annen nødvendighet på plass, slik at virksomhetene finner sitt hjem hos oss.

Da Hydro Aluminium hadde nedbemanningsrunder for noen år tilbake, ble det stiftet et omstillingsselskap i Karmøy kommune. Her vet jeg det er midler som ikke er brukt opp. Jeg vil gjerne se at disse midlene brukes aktivt overfor de som ønsker å etablere virksomheter i kommunen.

Da Alnor, senere Hydro, i sin tid ble etablert, lot ledelsen i selskapet seg begeistre over den mottakelsen de fikk her på Karmøy. På Karmøy sa de «kom til oss»,  det ble behørig lagt merke til. Det vitner noe om hvilken holdning vi må ha også i vår tid når nye arbeidsplasser skal skapes.

For Arbeiderpartiet er arbeid til alle jobb nummer én.  Dette er bærebjelken i samfunnet vårt. Den tiden vi nå er inne i, krever nye virkemidler og forutsigbare rammevilkår.