IMG_1260

Massiv næringslivsstøtte til Helganes

For næringslivet på Haugalandet og i Sunnhordland er Haugesund Lufthavn, Karmøy viktig i svært mange sammenhenger. Reduseres rutetilbudet, mener bedriftene at det vil få negativ effekt på deres effektivitet, attraktivitet, konkurranseevne og lønnsomhet.

POLITIKK: Det går fram av en såkalt Qest Back-undersøkelse som Haugaland Vekst IKS nylig har gjennomført. De råferske tallene ble presentert for rådet i Haugaland Vekst IKS på Hemmingstad kulturhus i Haugesund i dag. 552 bedrifter har svart på undersøkelsen, noe som ledelsen i Haugaland Vekst er meget tilfreds med.

Hele 96 prosent av de spurte bedriftene mener at å ha en egen flyplass er viktig for hele regionen og 89 prosent mener at den er særdeles viktig for deres egen virksomhet.

Hele 85 prosent av dem skriver villig under på et opprop for å sikre flyplassens framtid etter 2018 og like mange er villig til å bidra økonomisk om det er nødvendig å kjøre en større kampanje for å ivareta regionens interesser i flyplassaken.

Både Caroline Stensland og Tormod Karlsen i Haugaland Vekst er meget glade for det kompakte signalet som næringslivet nå gir i en viktig fase av arbeidet for å sikre flyplassens framtid.

Styrker finansieringen

På rådets møte ble det bevilget ytterligere 200.000 kroner av fondsmidlene ut over de 300.000 kronene som tidligere er avsatt for å øke kunnskapsnivået, samle støtte og øke oppmerksomheten.

Det er laget en filmsnutt om flyplassen som legges ut på sosiale medier en av de nærmeste dagene.

– Det er viktig å få opp kunnskapsnivået og engasjementet i hele regionen, sa Caroline Stensland før hun viste filmsnutten for rådsmedlemmene i dag.

Departementet skal svare

Kommende uke gir for øvrig Samferdselsdepartementet tilbakemelding på et brev flyplassutvalget sendte inn den 29. juni der det ble bedt om en klargjøring av rammer og premisser for de tre alternativene for drift av flyplassen etter 2018 (når den såkalte HUBavtalen går ut) — og som regionen selv nå skal utrede:

  • Returnere til full Avinor-drift
  • Sette driften ut på anbud (samarbeid stat/private)
  • Driften overtas av regionen

Bør være avklart til nyttår

Hastverket er betydelig. Departementet bør nemlig innen utgangen av året bestemme seg for hvilket av de tre alternativene flyplassutvalget skal jobbe videre med. Velges for eksempel alternativet med anbud, krever det opp mot to års arbeid med å gjennomføre en slik omfattende prosess.

Se intervjuet med Caroline Stensland og Tormod Karlsen i dagens 17.30-sending.