Lady Hardanger
Lady Hardanger

Klar til debatt om fremtidig kommunestruktur

Her har du en forsmak på hva ordførerkandidatene i Karmøy mener om kommunesammenslåing.

Klokken 19.00 i kveld inviterer Karmøynytt og Karmøy Folkebibliotek til debattmøte om fremtidig kommunestruktur på biblioteket i Kopervik. Syv lokale ordførerkandidater er klar til å sitte i panelet og stortingsrepresentant Geir Toskedal (Krf) vil innlede om regjeringens ambisjoner om sammenslåing av kommuner her i landet.

Karmøynytt har på forhånd spurt ordførerkandidatene to spørsmål om dette temaet:

Aase Simonsen, Høyre:
Hva mener du om en mulig sammenslåing med nabokommuner?

– Vi vil følge folkeviljen på Karmøy, men frem til folkeavstemningen vil vi delta i diskusjonene med de mindre nabokommunene for å se om noen av dem ønsker å bli del av Karmøy kommune.

Er det politikerne som skal avgjøre saken eller skal det gjennomføres en bindende folkeavstemming i Karmøy om ny kommunestruktur?

– Det skal gjennomføres en bindende folkeavstemning. Politikerne har ofte sin egen agenda, vi vil at Karmøybuen selv skal få bestemme.

Jarle Nilsen, Arbeiderpartiet:
Hva mener du om en mulig sammenslåing med nabokommuner?

– Vårt motto i valgkampen er: «JA til Karmøy kommune». Karmøy kommune skal driftes videre innenfor den kommunestrukturen som er i dag. Utredningen som er gjennomført av kommunen konkluderer med at Karmøy er en storkommune som gjennom åpne prosesser og et nært lokaldemokrati står godt rustet til å kunne utvikles videre og møte fremtidens utfordringer. Vi er positive til å samarbeide med nabokommuner i saker som har felles interesse.

Er det politikerne som skal avgjøre saken eller skal det gjennomføres en bindende folkeavstemming i Karmøy om ny kommunestruktur?

– Det er innbyggerne som skal avgjøre i en folkeastemning. Derfor er det viktig med åpne prosesser og at folket blir involvert.

Magnar Jordåen, Venstre
Hva mener du om en mulig sammenslåing med nabokommuner?

– Utredningen som er gjort så langt viser at Karmøy kommune kan bestå som nå og likevel kunne takle de utfordringer som en forventer å få. Likevel har Karmøy Venstre et ønske om å få på plass igangsatte utredninger før den endelige avgjørelsen tas.

Er det politikerne som skal avgjøre saken eller skal det gjennomføres en bindende folkeavstemming i Karmøy om ny kommunestruktur?

– Venstre stemte for folkeavstemming da debatten var oppe i kommunestyret.

Odd Magne Hansen, Sosialistisk Venstreparti:
Hva mener du om en mulig sammenslåing med nabokommuner?

– Karmøy kommune skal ikke slå seg sammen med Haugesund eller avstå deler av kommunen til en eventuell storkommune. Dersom andre kommuner ønsker å slå seg sammen med oss må dette vurderes og drøftes både politisk og administrativt.

Er det politikerne som skal avgjøre saken eller skal det gjennomføres en bindende folkeavstemming i Karmøy om ny kommunestruktur?

– SV mener at alle sammenslåinger må være frivillige. Dersom Karmøy ønsker å slå seg sammen med andre kommuner, må saken legges fram for en bindene folkeavstemming.

Tor Asle Grønningen, Senterpartiet:

Hva mener du om en mulig sammenslåing med nabokommuner?
– Karmøy er en stor kommune som klarer seg selv. Vi ønsker å avslutte denne prosessen, få riktig fokus, og komme videre. Vi har mange ting å ta tak i.

Er det politikerne som skal avgjøre saken eller skal det gjennomføres en bindende folkeavstemming i Karmøy om ny kommunestruktur?

– Saken skal avgjøres med en folkeavstemming.

Leif Malvin Knutsen, Kristelig Folkeparti:

Hva mener du om en mulig sammenslåing med nabokommuner?

– Den analysen som er gjennomført viser at Karmøy har alle forutsetninger for å kunne fortsette som egen kommune. En avstemning nå ville gitt et rungende NEI fra KrF til storkommune. Og det skal skje mye om ikke dette blir konklusjonen når saken kommer til kommunestyret på nyåret.

Er det politikerne som skal avgjøre saken eller skal det gjennomføres en bindende folkeavstemming i Karmøy om ny kommunestruktur?

– Saken kan bli avsluttet når pågående utredninger om alternative kommunesammenslåinger blir lagt frem i desember. Men politikerne kan også velge å legge den ut til folkeavstemning som da etter mitt syn må være bindende.

Susan Borg, Fremskrittspartiet:

Hva mener du om en mulig sammenslåing med nabokommuner?

– Karmøy Fremskrittsparti mener at Karmøy kommune er av passe størrelse til å bestå som egen kommune, innen dagens grenser, etter den kommende kommunereformen. Passe stor til å gi innbyggerne gode tjenester, og passe liten til å ha nødvendig nærhet til innbyggerne. Skulle imidlertid noen av de mindre kommunene ha et ønske om å slå seg sammen med oss, vil vi selvfølgelig vurdere dette.

Er det politikerne som skal avgjøre saken eller skal det gjennomføres en bindende folkeavstemming i Karmøy om ny kommunestruktur?

– Karmøy Fremskrittsparti mener at det skal gjennomføres folkeavstemning i alle kommuner hvor det er snakk om kommunesammenslåing, og at et nei skal respekteres dersom folkeavstemningen i en av de berørte kommunene sier nei.