Bokn. Foto: Alexander Urrang Hauge.
Bokn. Foto: Alexander Urrang Hauge.

Her blir de nesten eldst i landet

Kvinnene i Bokn kommune går nesten til topps i landet hva angår forventet levealder.

BOKN: Det er en oversikt fra Folkehelseinstituttet (FHI) som tar for seg forventet levealder i samtlige av landets kommuner.

På lista havner Bokn på 4. og 8. plass for henholdsvis kvinner og menn blant 428 kommuner. Forventet levealder for en Bokn-kvinne er 82,6 år, mens hennes mann kan forvente seg 77,9 leveår.

– Dette er gode tall, og veldig positivt, sier ordfører Kyrre Lindanger (Ap) i Bokn til TV Haugaland.

Store forskjeller

Forskjellene mellom landets kommuner er store, og kvinnene i Bokn kan ifølge oversikten forvente å bli hele seks å eldre enn kvinner fra Våler i Hedmark.

Dette er ikke helt tilfeldig, ifølge forsker i FHI, Kåre Bævre.

– En komponent er sosiale forskjeller. Det er ikke nødvendigvis stedet i seg selv som gjør utslag, men hvem som bor der, sier han.

Å bo i Bokn er imidlertid ingen garanti for å passere 80 for hverken kvinner eller menn.

FHI har nemlig kommet frem til tallene ved å se på den dødeligheten som har vært i en gitt periode. I dette tilfellet årene mellom 1999 og 2013.

– Dette er ikke en prognose, men en fortolkning av forventet levealder for en gjennomsnittsperson dersom vedkommende levde hele livet gjennom den tidsrammen vi har satt, sier Bævre.

Takker frisk luft

Ordfører Lindanger mener noe av forklaringen tallene for Bokn ligger i folkehelsearbeidet i kommunen.

– Vi har hatt fokus på dette. Samtidig er det en kommune uten de store ytre faktorene med negativ innvirkning på levealder. Vi har frisk luft og sjø på alle kanter, sier han.

Han tilskriver dessuten god omsorg for eldre en del av æren.

Ingen andre kommuner på Haugalandet når topp ti på rangeringen.