Arkivfoto
Arkivfoto

Debatt: «Sykehjemsplass og enerom for de eldre»

– Alle eldre skal ha rett til sykehjemsplass og enerom.

(Arkivfoto)

Debattinnlegg ved Nina Ve Sæbø, Gruppeleder Karmøy FrP:

Ja, til enerom for alle eldre på sykehjem.

Vi i vår alder ville foretrukket og forlangt at vi skulle ha et enerom. Vi ville ikke funnet oss i å bli plassert sammen med et menneske som vi overhodet ikke kjenner eller vet hvem er.

Alle eldre skal ha rett til sykehjemsplass og enerom. Får de ikke det, skal de ha verdige hjemmebaserte tjenester for de som bor hjemme.
Kommuneøkonomien skal ikke påvirke verdigheten i eldreomsorgen. Vekslende regjeringer har lenge påpekt overfor kommunene at det ikke skal være økonomien i kommunen som kal være det avgjørende. Så langt er det ikke blitt gjort noe. Kommuneøkonomien skal ikke påvirke verdigheten i eldreomsorgen, Det gjør den i dag. Dette skaper et tilbud til de eldre som har store variasjoner og kvalitet for de det angår.
Det bør være statens oppgave å ivareta eldreomsorgen i kommunene.
Blir det statens oppgave å ivareta eldreomsorgen vil det bli samme / like kriterier som blir fulgt og de eldre får plass etter like regler og retningslinjer.

FrP vil slippe til private aktører som kan tilby gode tjenester innenfor eldreomsorgen.
Ideologi bør ikke stå i veien for gode løsninger og et varmt tilbud for eldre pleietrengende.
FrP vil at kommunen selv, eller i samarbeid med private må bygge ut et variert tilbud innen eldreomsorgen, både hjemmebaserte tjenester og sykehjem. Staten bør ta regningen slik at det blir et verdig og godt tilbud uavhengig hvor du bor i Norge.
Derfor har FrP v/ Pål Døsen i helse og omsorgsutvalget og jeg i Formannskapet fremmet at Karmøy kommune skal søke om å få være med i en forsøksordning med statlig finansering av eldreomsorgen for Karmøy. Fristen for å søke er 1. Desember. 2015.