GIGANT: Modulvogntogene kan være 25,5 meter lange og veie 60 tonn. Foto: Flickr Creative Commons
GIGANT: Modulvogntogene kan være 25,5 meter lange og veie 60 tonn. Foto: Flickr Creative Commons

Vil tillate gigantvogntog på E134

Kjører du på strekningen mellom Hokksund og Haugesund kan du risikere å møte gigantvogntogene på fjellet.

SAMFERDSEL: Modulvogntogene er allerede tillatt på enkelte strekninger i Norge etter at prøveordningen startet i 2008. I 2014 ble ordningen gjort permanent på enkelte strekninger. Regjeringen jobber nå med å åpne opp flere veistrekninger i Norge. En av strekningene som et foreslått er E134 mellom Hokksund og Haugesund

– Nå etablerer vi kriterier som må være oppfylt før veistrekninger kan åpnes for slike vogntog. Disse kriteriene vil være viktige verktøy i arbeidet med planlegging og strategier for veibygging, og de vil gi næringslivet og andre berørte aktører større forutsigbarhet og åpenhet rundt de vurderingene som må gjøres, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Kriteriene er knyttet til aksellast, totalvekt, veibredde og kurvatur, stigningsforhold, helningsgrad i tunneler, utforming av kryss og rundkjøringer, forholdet til gående og syklende og planoverganger over jernbanen.

Modulvogntogene kan være opptil 25,5 meter lange og veie 60 tonn. Dagens vogntog har en maks lengde på 19,50 meter og kan veie inntil 50 tonn.

Det er mellom 60 og 70 konkrete strekninger som skal bli vurdert etter de nye kriteriene. En av disse er altså E134 mellom Hokksund og Haugesund.

Dette er noen av strekningene som skal vurderes:
Rv. 9 Kristiansand – Vennesla
E 39 Kristiansand – Stavanger
E 39 Stavanger – Bergen
E16 Sandvika – Bergen
E134 Hokksund – Haugesund
E6 Lillehammer – Trondheim
Rv 3 Elverum – Ulsberg
Rv. 136 Dombås – Spjelkavik
Rv 39 Spjelkavik – Ålesund
Fv 64 Åndalsnes – Molde
Rv 39 – Rv 70 Molde – Kristiansund
E6 Stjørdal – Steinkjer
E10 –E6 Riksgrense Bjørnfjell – Narvik
Rv 39 Riksgrense Sverige – Alta