Harald Dale

«Vår lokale mediemogul»

He er ukens «Haraldsplass».

Kommentar ved Harald Dale:

Fra før eide han FK Haugesund. Han eide også TV Haugaland. Forrige uke sikret han seg to nye mediebedrifter, Karmøynytt og Haugesundnytt, som han puttet inn i et nytt selskap sammen med TV Haugaland. Det nye selskapet har fått navnet Haugaland Media. Det er eid av FK Haugesund, men bak står mannen som jeg i overskriften omtaler som en lokal mediemogul: Ole Henrik Nesheim.
Han begrunner oppkjøpet med at han vil styrke FK Haugesund. Som journalist hadde jeg likt bedre at han hadde sagt at han ville styrke de tre mediebedriftene. Slik tenker tydeligvis ikke Nesheim. FKH er blitt et regionalt kraftsentrum og en møteplass for de som ønsker å bli sett og som er villige til å betale for profilering gjennom FKH. Det er begrensa hvor mye reklame det er plass til på FKH-drakta og Stadion slik at en tv-kanal og to aviser er gode å ha når FKH-kundene skal profileres.

I norsk sammenheng er det mer kuriøst enn ideelt at en fotballklubb eier mediebedrifter. Men når først FKH har kjøpt de tre som hver for seg er små og sårbare, ikke minst økonomisk, så kan det komme noe godt ut av det. Haugesunds avis kan endelig få seriøs konkurranse, og resultatet av det igjen kan bli mer og bedre journalistikk og flere journalister. For publikum kan det bety bedre medieprodukt, flere synspunkter og mer debatt i regionen. Selv om det viktigste for Ole Henrik Nesheim er FKHs beste , så kan altså oppkjøpet også bli til beste for de tre mediebedriftene.

Men det nye eierskapet er ikke ideelt, og det er ikke vanskelig å se utfordringene. For det første når det gjelder sportsjournalistikken. FKH skal ikke bare jubles til. FKH skal også passes på og overvåkes. For det andre gjelder det den politiske journalistikken. Ole Henrik Nesheim er en profilert politiker med klare målsettinger og vilje til makt. I tillegg har han penger. Nå kontrollerer han Karmøynytt som er den avisa med desidert størst distribusjon i kommunen. Er det uproblematisk for den politiske journalistikken i avisa?
Redaktør Øystein Merkesvik er krystallklar: Det er den frie og uavhengige journalistikken og den frie redaksjonelle posisjonen som har bygd tillit mellom avis og lesere og utviklet Karmøynytt fra å være en gratisavis til å bli en pålitelig gratis lokalavis. Den posisjonen skal ikke gis bort!

Men journalistikken er under press. Når media velger andre vinklinger enn de en selv ønsker, kan en nå publisere sin egen ”korrekte” versjon. Det viser Anundsens videostunt.
Jeg tror ikke at vår lokale mediemogul Ole Henrik Nesheim tenker slik selv om samarbeidet han etablerte for noen år siden mellom FKH og TVH, minner litt om bukken og havresekken. Når han nå utvider sitt medieengasjement og etablerer Haugaland Media, må det tenkes nytt om hvordan slike bindinger kan påvirke tilliten som omverden må ha til et medieselskap. At redaktører og journalister proklamerer at de er uavhengige, er selvsagt. Men det viktigste er at produktet de skaper, viser at de er det.

Når kampen om annonsekroner, lesere og seere nå hardner til, tror jeg Nesheim har en fordel. Han representerer et lokalt eierskap. Jeg tror ikke lenger på store, nasjonale mediekonsern, stordriftsfordeler, synergieffekter og fjernstyring. Det hevdes at det enkleste ofte er det beste. Det kan det nære også være. Det avgjørende blir hvordan Ole Henrik Nesheim forvalter det lokale eierskapet.