ORDFØRERKANDIDATENE: Sigmund Lier (Ap) og Ola Apeland (H) er uenige om tilnærmingen til kommunedebatten.
ORDFØRERKANDIDATENE: Sigmund Lier (Ap) og Ola Apeland (H) er uenige om tilnærmingen til kommunedebatten.

Tysvær: Kun motsetninger i kommunedebatten

LOKALPOLITIKK: Valgdebatten i Tysvær tirsdag kveld var i og for seg interessant selv om den dokumenterte at partiene som i dag er representert i kommunestyret i stor grad jobber for å oppnå konsensus i de alle spørsmålene som er viktig for kommunens videre utvikling. Bare i diskusjonen om morgendagens kommunestruktur på Haugalandet avtegnet det seg motsetninger mellom de to store partiene, Høyre og Arbeiderpartiet.

Debattlederne Marius Haugen fra TVH og redaktør Alf-Einar Kvalavåg i Tysvær bygdeblad innledet denne del av valgmøtet i Tysværtunet med å vise til egen gjennomgang av alle de seks valgprogrammene. Det var svært vrient å dra ut hva partiene egentlig mener om Tysværs plass i regionen. Rundgangen i panelet viste at Sigmund Lier (Ap) slo fast at hans parti er mot storkommune. Han har liten tro på at det utredningsarbeidet som nå pågår mellom de fire kommunene på Ytre Haugalandet vil gi noe resultat. Han karakteriserte det som et hastverksarbeid.

Vil ha folkeavstemming

Svein Ivar Dybdahl (Sp) vil ha folkeavstemming om kommunestørrelse, mens Sigmund Lier (Ap) allerede har bestemt seg.

Svein Ivar Dybdahl (Sp) vil ha folkeavstemming om kommunestørrelse, mens Sigmund Lier (Ap) allerede har bestemt seg.

Svein Ivar Dybdal (Sp) sa seg enig i at partiene er for utydelige. For hans partis vedkommende var det fordi de hele tiden har ment at viktige endringer må komme nedenfra, fra folket selv. Derfor er en folkeavstemming bunnplanken i Senterpartiets videre arbeid med saken.
-Vi er ikke mot en kommunesammenslåing, men det er folket som må bestemme, sa han.

Ola Apeland (H) minnet om at alle partiene, minus Sp, har vært pådrivere for denne reformen da den ble behandlet i Stortinget. Han er glad for at Tysvær kommune deltar i de lokale kommune-samtalene og roste samarbeidspartiene KrF, Venstre og Frp for å ha stilt seg aktivt bak denne dialogen. Stanser denne opp, mener at det ikke er problemer for Tysvær å stå på egne bein. Hans parti har ingen problemer med å stille seg bak en folkeavstemming.

Ola Apeland (H) og Torunn Vestbø Gjerde (V) er åpen for den dialogen som nå finner sted blant de fire største kommunene på ytre Haugalandet.

Ola Apeland (H) og Torunn Vestbø Gjerde (V) er åpen for den dialogen som nå finner sted blant de fire største kommunene på ytre Haugalandet.

Torunn Vestbø Gjerde (V) bekreftet åpenheten partiet har for å delta i dialogen med Haugesund, Sveio og Karmøy.
-Trekker Karmøy seg ut, er det imidlertid ikke aktuelt for oss å gå videre med dialogen, la hun til.

Kristine Aurdal (KrF) var uten tvil for den utredningen som nå pågår, men sa samtidig at hun ikke ser for seg at det er behov for en storkommune på Haugalandet. Hun overbevist om at et slikt grep vil svekke demokratiet.

God Tysvær-posisjon

Randi Rettedal (Frp) og Kristine Aurdal (KrF) avventer dialogen som nå pågår mellom Tysvær, Karmøy, Haugesund og Sveio.

Randi Rettedal (Frp) og Kristine Aurdal (KrF) avventer dialogen som nå pågår mellom Tysvær, Karmøy, Haugesund og Sveio.

Ola Apeland (H) minnet om at Haugesund kommune i flere år har hatt dårlig økonomisk styring og er under statlig administrasjon. Regionsenteret har derfor et svakt utgangspunkt. Han mente at om det blir en storkommune på Haugalandet, vil det i tilfelle gi Tysvær kommune vesentlig økt politisk innflytelse på rammer og premisser sammen med Karmøy. Om det ikke blir en storkommune, er kun en sammensmelting med Bokn aktuelt. Han mener imidlertid at selv en slik prosess vil ta lenger tid enn 2016 om resultatet skal bli vellykket for begge kommuner.

Startet i feil ende

Masse folk i storsalen  i Tysværtunet torsdag kveld.

Masse folk i storsalen i Tysværtunet torsdag kveld.

Sigmund Lier viste til at det er få økonomiske gevinster å hente ved en kommunesammenslåing. En stor kommune er dyrere å drive. Han mener dessuten at prosessen har startet i feil ende. Før man tar standpunkt til kommunestrukturen, burde fylkeskommunenes organisering være avklart. Hadde vi fått et Vestlandsfylke, ville dette i stor grad påvirke diskusjonen om kommunestørrelser.

Avtroppende ordfører Harald A. Stakkestad (H) sa i et innlegg fra salen at viste til at Arbeiderpartiet og Lier hadde sagt ja til å delta i utredningen, men har likevel tatt standpunkt til saken i forkant. Han var forundret over det og oppfordret alle partier til å se litt lenger fram. Han la til at en sammenslåing av Tysvær og Bokn kommuner er realistisk sett det eneste realistiske alternativ slik som den politiske situasjonen ser ut i dag.

Sigmund Lier gjentok at driften av en storkommune vil bli kostbar og at det ikke er et årsverk å spare. Han gjentok videre at Tysvær Arbeiderparti mener at prosessen har startet i feil ende. Når det sentrale politiske miljø er enige om at vi skal beholde tre offentlige forvaltningsnivåer, burde fylkeskommunenes størrelse blitt avklart før kommunene diskuterte sin struktur.

Og dermed ebbet den del av debatten ut.

Hele valgmøtet sendes på TV Haugaland i kveld.

TAKKET FOR GOD DEBATT: Fra høyre: Redaktør Alf Einar Kvalavåg, Sigmund Lier, Ola Apeland og programleder Marius Haugen fra TV Haugaland.

TAKKET FOR GOD DEBATT: Fra høyre: Redaktør Alf Einar Kvalavåg, Sigmund Lier, Ola Apeland og programleder Marius Haugen fra TV Haugaland.