Skjermbilde 2015-09-02 kl. 21.58.49 1

Se, så enige de er

Etter tirsdagens folkemøte i Tysvær å dømme, burde alt ligge til rette for snarlig utvikling av Aksdal sentrum.

TYSVÆR: For det var, ikke uventet, stor enighet mellom politikerne om veien videre for Tysværs knutepunkt.

De ti siste årene har en rekke forslag for utvikling av Aksdal som handelssentrum i kommunen vært utredet. En prat TV Haugaland hadde med tilfeldige tysværbuer viste imidlertid at innbyggerne etter hvert er blitt utålmodige.

– Jeg synes først og fremst politikerne må gå videre på de planene de har hatt om Aksdal sentrum. Det er viktig at de ikke slipper det fra seg, sa en av innbyggerne i et innslag spilt av under folkemøtet.

Det har politikerne heller ingen planer om, skal vi tro innspillene i debatten.

I første del av folkemøtet, som du kan se over, diskuteres også inntektene fra Kårstø-anlegget, samt helse og omsorg i kommunen.