Grafikk: Arkitektene Brekke Helgeland Brekke

Kvernatunet utbygges som planlagt

FIKK GJENNOMSLAG: Bystyret godkjente detaljplan for Kvernatun, der det kommer rundt 114 boenheter fordelt på seks punkthus og 16 bolighus. Grafikk: Arkitektene Brekke Helgeland Brekke.

Med et flertall av Høyre- og Ap-representanter vedtok bystyret detaljplanen for Kvernatunet – inkludert åtte etasjers blokker.

Både Venstre, Pensjonistpartiet og Frp fremmet egne forslag, men alle ble nedstemt med god margin. Hovedinnvendingene gikk på å redusere antall etasjer i blokkene til fem eller seks etasjer, samt at trafikksituasjonen bør utredes før utbyggingen kan starte. Frp ønsket å avvise planen i sin helhet i påvente av en områdeplan, men dette ble nedstemt med 14 mot 34 stemmer.

Ap og Høyre leverte imidlertid et felles oversendelsesforslag der områdeplanen bes iverksatt parallelt med utbyggingen:

«Bystyret ber rådmannen snarest lage en områdeplan vedrørende trafikksikkerhet i hele området som påvirkes av Kvernahaugen. I tillegg bes det lage en plan med Statens Vegvesen ad rundkjøring i Skjoldavegen mellom Royal Fabrikker, Lindangervegen og utkjørsel Dueland Bilservice, pga. flere planlagte boligprosjekter i dette området. Dette må også sees i sammenheng med utbedring av Skjoldavegen i tråd med framtidig fjellinje.»