liv_osland_hr

HSH får ny økonomiprofessor

Liv Osland er ny professor ved Høgskolen Stord/Haugesund. Med dette har høgskolen nå to professorer i samfunnsøkonomi.
PROFESSOR: Liv Osland utgjør nå én av høgskolens totalt 14 professorer. Foto: HSH.

Liv Osland er ny professor ved Høgskolen Stord/Haugesund. Med dette har høgskolen nå to professorer i samfunnsøkonomi.

Totalt har høgskolen nå 14 professorer, hvorav fem er kvinner, skriver HSH i en pressemelding. Det er en sakkyndig komité som har vurdert Osland sitt forskningsarbeid. De trekker særlig frem at hun har vist en imponerende forskingsproduksjon de siste årene. Sakkyndigkomiteen skriver følgende om høgskolens ferske professor:

Osland skårer godt både i volum, kvalitet, uavhengighet, samarbeid, synlighet og aktualitet. I tillegg til å være eneforfatter av flere artikler, har hun også med seg medforfattere og hun har medvirket i andres forskningsarbeid. 

Hun har et bredt nettverk. Hun publiserer i velrenommerte vitenskapelige tidsskift, og det vitner om høy faglig kvalitet. Forskingsfeltet hennes er høyst relevant for samfunnet.

Fort tiden arbeider Osland med et forskningsrådsprosjekt som skal avsluttes i løpet av høsten. Liv Osland er født i Canada i 1962. I 2008 tok hun doktorgraden ved Universitetet i Bergen. Hun har vært ansatt ved HSH siden 1996.