Heine Vestvik_selvhjelpsbøker

Hjelper foreldre å være kjærester

Heine Vihovde Vestviks tredje selvhjelpsbok «Den Lille Foreldrekjæresteboka» skal hjelpe nybakte foreldre å takle samlivet når de får barn. – Mange skilsmisser kunne kanskje vært unngått om man hadde jobbet med forholdet, mener forfatteren.
UTVIKLENDE: – Det å få barn utvikler oss og skaper et fellesskap, som igjen kan styrke parforholdet, sier Heine Vestvik. Foto: IBØ

Heine Vihovde Vestviks tredje selvhjelpsbok «Den Lille Foreldrekjæresteboka» skal hjelpe nybakte foreldre å takle samlivet når de får barn. – Mange skilsmisser kunne kanskje vært unngått om man hadde jobbet med forholdet, mener forfatteren.

Som tredje ledd i rekken av selvhjelpsbøker innenfor tilknytning skal «Foreldrekjæresteboka» hjelpe foreldre enten man planlegger å få eller har fått barn.

– Det var ikke planlagt at det skulle bli et «konsept». Alle tre bøkene er skrevet på bakgrunn av forskning på tilknytning og hvor viktig dette er, sier forfatteren.

Tredje bok

Vestvik er utdannet barnevernspedagog og jobber til daglig på Solstrand Barnevernsenter. Han mener tilknytning er sentralt for hvordan man utvikler seg som person.

– Alle foreldre bør få vite hvor viktig tilknytning er. Dette er fordi tilknytning er så nært knyttet opp til overlevelsesinstinktet. Utvikler man ikke trygg tilknytning til sine omsorgspersoner som barn, kan man utvikle ulike problemer som voksen fordi det er så grunnleggende. Tilknytning er som en forlenget navlestreng, sier Vestvik. Den første boka i serien, «Den Lille Tilknytningsboka», berører tilknytning som tema og gir konkrete råd. Neste bok, «Den Lille Foreldretrøsteboka», er ment å trøste foreldre.

– Foreldretrøsteboka er støtteboka i serien. Å jobbe med tilknytning kan være svært komplisert, og da er det viktig å huske at alle kan gjøre feil, sier Vestvik.

Økt forståelse

Den nyutgitte «Foreldrekjæresteboka» ble skrevet etter et halvt år med planlegging.

– Jeg gikk og tenkte på relasjoner mellom foreldre i parforhold, og at vi alle har ulike tilknytningshistorier med oss. For eksempel liker enkelte å snakke om dype følelser,  andre er langt mer reserverte. Dette kan skape splid i forholdet. Disse ulikhetene må forstås og jobbes med. Det er tanken bak «Foreldrekjæresteboka», sier forfatteren.

– Å snakke om følelsene sine kan redde forholdet. Det kan gi økt forståelse for hverandre i konflikter. Det er ofte våre gamle tilknytningsstrategier som ødelegger for oss i forhold. Vi gir signaler som villeder. Et eksempel er når vi uttrykker sinne når vi egentlig føler frykt. Parterapien har nå begynt å dreie seg mye om dette, forteller Vestvik. Samtlige av de tre bøkene er skrevet for lekfolk i en lettfattelig tone.

Fire typer

I boka summerer Vestvik fire kjærestetyper mange faller inn under.

– Den ene er den trygge relasjonstypen. Disse har lett for å forholde seg til dype følelser og kan snakke åpent om hvordan de har det. Den følelseskomfortable, rett og slett. Den neste er de følelsesunnvikende, de som i liten grad liker å fokusere på egne følelser. Motsatt av dem er de følelsesrike, som fokuserer mye på følelsene sine. De har gjerne et ambivalent følelsesliv og kan ha humørsvingninger. Den siste kategorien, de følelseskaotiske, er den med flest utfordringer. De har gjerne store problemer med å være i relasjoner. De som har hatt ustabile tilknytninger i barndommen havner ofte her. De bytter kanskje partnere ofte og utviser usunne relasjonstrekk, forteller Vestvik. Dette relaterer han til temaene han har berørt i de tidligere bøkene sine.

– Problemer i forholdet stammer ofte fra tilknytningsmønstre i barndommen. Uansett er det å jobbe med forholdet noe alle må gjøre. Barn fører ofte til mer press på forholdet og mer behov for å jobbe med dette. Men det er fullt mulig å være kjærester samtidig som man er foreldre, faktisk kan det styrke kjærligheten. Det å få barn utvikler oss og skaper et fellesskap, som igjen kan styrke parforholdet, sier Vestvik. Han legger imidlertid til at bøkene hans ikke må sees på som noen fasit.

– Det er et bidrag til hvordan man kan jobbe med relasjonene, sier Vestvik. Alle hans bøker kan kjøpes på bokhandlere i Haugesund eller på internett.