Stølen Jacob og Anne Marie Krogh Carlsen

Demente på dobbeltrom

Denne uken ble de 29 beboerne på Stølen sykehjem fordelt på andre enheter i kommunen, og 15 av dem må dele rom med noen andre. Les en siste hilsen fra to av de ansatte på Stølen.
RØRENDE AVSKJED: Som TV Haugaland viste i går må Alzheimer-rammede Anne Marie Carlsen flytte fra enkeltrom på Stølen til dobbeltrom på Udland. Her tar hun farvel med sin ektemann Jacob Krogh Carlsen. Foto: TVH

Denne uken ble de 29 pasientene på Stølen sykehjem fordelt på andre enheter i kommunen, og 15 av dem må dele rom med noen andre. Les en siste hilsen fra to av de ansatte på Stølen.

Den 27. mai besluttet bystyret at Stølen sykehjem skulle nedlegges, og denne uken fikk de 29 demente beboerne, som alle er på langtidsopphold, nytt tilholdssted Udland, Haraldsvang og Bjørgene. På grunn av plassmangel må 15 av dem bo på dobbeltrom.

På kommunens nettsider skriver de følgende om situasjonen:

«Kommunen ønsker å tilby enerom til alle, men det er ikke mulig slik situasjonen er i dag. Alternativet er å tilby færre personer plass, men det er heller ikke noen god løsning. De ansatte ved Stølen går nå over i nye jobber i andre enheter. Her har en vært gjennom en god prosess der et nå blir ny turnus og arbeidssted for mange.»

Se Jacob Krogh Carlsens rørende farvel til sin Alzheimer-rammede kone: Den tyngste avskjeden

«En flott plass å jobbe»

I anledning flyttingen har forhenværende avdelingssykepleier Tove Sæverud og konstituert avdelingssykepleier Torill Johnsen skrevet en hilsen til pasientene som nå overføres til andre institusjoner:

«Den siste tiden er vemodig og trist men allikevel god, som da vi satt til pause og så frisøren kjøre ut trallen med alle hårklemmene. Det er i slike situasjoner det går opp får en, vi skal alle få en ny arbeidsplass snart. Vi er alle spent på den nye arbeidsplassen, samtidig som de fleste gruer seg litt og. Hvordan blir det? Får vi det like kjekt som vi hadde det på Stølen.

Vi vil med dette få takke alle de som har vært med på å gjøre miljøet og samholdet på Stølen så godt. Det har vært en flott plass å jobbe og en flott plass å bo. Det er utrolige gode tilbakemeldinger vi får av både pasienter og pårørende.

Vi vil også bruke anledningen til å ønske dere alle lykke til på ferden, de er heldige som får jobbe videre med dere.»

Nye omsorgsboliger 1. oktober

Ifølge kommunens nettsider skal 22 nye omsorgsboliger i Helsehuset i Sørhauggata være klare til innflytting 1. oktober. Alle har BRA mellom 40 og 50 kvm. og tilfredsstiller Husbankens krav til minsteareal. Fire av leilighetene, to i hver etasje, er tilrettelagt for to personer og har soverom med plass for dobbeltseng. Tildeling foretas av Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester.

Etter nyttår skal kommunen også leie 5. og 6. etasje i det nybygde Revmatismesykehuset, der det vil tilbys tjenester som omfatter korttidsopphold og rehabilitering, Ø-hjelpsenger, mottak og lindrende behandling.