Masse folk i storsalen  i Tysværtunet torsdag kveld.
Masse folk i storsalen i Tysværtunet torsdag kveld.

Valgmøtet i Tysvær godt i gang!

Det er så og si fullsatt i storsalen i Tysværtunet idet det store valgmøtet kjøres i gang av TV Haugalands møteleder Marius Haugen. Alt tyder på at dette kommer til å bli en engasjert debattkveld med små og store saker i fokus.

POLITIKK: Valgmøtet er et samarbeid mellom TV Haugaland og Tysvær Bygdeblad. Med i møteledelsen er også ansvarlig redaktør Alf-Einar Kvalavåg. I panelet står Sven Ivar Dybdal (Sp), Sigmund Lier (Ap), Randi Rettedal (Frp), Kristine Aurdal (Krf), Ola Apeland (H) og Torunn Vestbø Gjerde (V).

I PANELET: Svein Ivar Dybdal (Sp), Sigmund Lier (Ap), Randi Rettedal (Frp), Kristine Aurdal (Krf), Ola Apeland (H) og Torunn Vestbø Gjerde (V).

I PANELET: Sven Ivar Dybdal (Sp), Sigmund Lier (Ap), Randi Rettedal (Frp), Kristine Aurdal (Krf), Ola Apeland (H) og Torunn Vestbø Gjerde (V).

Møtet åpnet med 30 sekunders programerklæringer fra hver enkelt og det var knapp tid for de fleste. Deretter spurte Marius Haugen dem om de hadde noen bestemte samarbeidspartnere i tankene ved inngangen til sluttspurten i valgkampen. Samtlige seks svarte kontant at de er åpne for å inngå i enhver konstellasjon. Valgresultatet vil være avgjørende for hvem som snakker med hvem.

Deretter gikk diskusjonen raskt over i diskusjonen om forholdet mellom sentrum og pereferi i utviklingen av kommunen.

Vi kommer tilbake med flere glimt fra debatten (som for øvrig vises i sin helhet om TV Haugaland onsdag)