Elina Stueland (7 år), Greta Stueland (4 år) og Frida Rossebø (4 år) koser seg med en kakemann mens de venter på fyrverkeriet. Foto: Susanne Øvrevik Steffensen
Elina Stueland (7 år), Greta Stueland (4 år) og Frida Rossebø (4 år) koser seg med en kakemann mens de venter på fyrverkeriet. Foto: Susanne Øvrevik Steffensen

Tysvær: Slår ring om Kårstø-inntektene

Politikerne i Tysvær slår ring om de skatteinntektene kommunen får fra Kårstø. Også regjeringspartienes lokale representanter stilte seg avvisende til fra finansminister Siv Jensen for et par uker siden som vil endre skattleggingssystemet for bedrifter ved å fjerne eiendomsskatten på arbeidsmaskiner i verk og bruk.

POLITIKK: Ola Apeland (H) mener at Regjeringen går alt for fort fram og at Tysvær kommune stiller seg skulder til skulder med de andre kommunene i landet som er i tilsvarende situasjon om denne kategori skatteinntekter faller bort. For Tysvær kommune dreier det seg om årlige inntekter på omkring 140 millioner kroner, en vesentlig komponent i den offentlige velstandsøkningen som har skjedd i Tysvær de siste 20-25 årene.

På TV Haugalands valgmøte (sammen med Tysvær Bygdeblad) i Tysværtunet tirsdag kveld, var det på den annen side full tverrpolitisk enighet om at disse inntektene i økende grad må fases ut av kommunens driftsbudsjett til fordel enten for investeringsbudsjettet eller for nedbetaling av kommunens gjeld. Hvor raskt denne omleggingen skal skje, kan det nok være politisk uenighet om, men den kom ikke klart fram under valgdebatten.

Vil ikke ha kommersielle omsorgstjenester

Frivillighet sto på dagsordenen. Samtlige partier verdsetter høyt den frivillige innsatsen som skjer i regi av lag og organisasjoner rundt om i kommunen. Her var ingen synlige politiske forskjeller. Det samme gjelder frivillig omsorg i eldreomsorgen. Fra salen kom spørsmålet om hvordan partiene stiller seg til profittbasert omsorgstjeneste. Her stilte alle partiene seg skeptisk.
– Dette har aldri vært noen debatt i Tysvær. Denne kommunen er for liten til at den er interessant for de kommersielle aktørene, sa Ola Apeland (H). Eneste lille nyanse kom fra Randi Rettedal (Frp), som forbeholdt seg retten til å stå fritt til å velge hvilken omsorgstjeneste hun foretrakk når det en gang blir aktuelt for henne. Valgfrihet betyr mye for Frp’erne.

Barneskolene består

Det ble skoledebatt i lys av kommunens spareplan. Det har i den sammenheng vært usikkerhet omkring framtiden til barneskolene på Førland, i Straumen og Grinde. Politikerne har også bedt rådmannen om å vurdere en felles ungdomsskole i Aksdal. Samtidig er det store plassproblemer på Frakkagjerd. Befolkningsveksten indikerer at det kan være behov for ytterligere hundre skoleplasser her neste høst. Debatten avklarte at det ikke er aktuelt å legge ned noen barneskoler. Ungdomsskoleelevene i Nedstrand kommer fortsatt slippe å måtte kjøre buss til sentrale strøk. I forbindelse med budsjettet for 2016 er kommunestyret nødt til å finansiere utbyggings- og utbedringstiltak ved en rekke skoler. Få politiske nyanser her. Ola Apeland lanserte tanken om at også Tysvær skal få sin Skolebruksplan. Det må tenkes langsiktig. Flere partier burde støtte en slik åpenbar logisk tanke.

Mer om debatten kommer.