Skjermbilde 2015-09-01 kl. 11.03.46

Svarer Hystad i Karmøy Høyre

Her svarer Robin Hult, listekandidat Karmøy Arbeiderparti, på leserinnlegget til Margareth Hystad, leder i Karmøy Høyre.

Det er med forundring jeg leser innlegget fra Høyres leder i Karmøy, Margareth Hystad.
Der lover de skolebygging i Kopervik og Åkra med OPS (Offentlig-privat-samarbeid) modellen. Skolebygging kan ikke foretas begge steder uten OPS modellen pga stram kommuneøkonomi, påstås det. Du verden!

Når ble leasing løsningen på økonomiske problemer? Det skrives videre at « bygging av skoler medfører store låneopptak som i dagens kommuneøkonomi vil være svært vanskelig»
Da mener en vel at avdrag og renter vil være utfordrende å betale. Det er vel ingen som tror at det å lease en skole i 30 år er billigere eller bedre for kommunens økonomi. Hvis kommuneøkonomien ikke tåler låneopptak så tåler en heller ikke å leie til en høyere pris! Det er ikke slik at kommunen kan løpe fra sine forpliktelser til utbygger i løpet av disse 30 årene leieavtalen løper. Etter 30 år så eier kommunen ingenting av skolen og må fortsette å leie til en høy pris.
Synes dere 30 år er lenge? La meg minne dere på at skolen på Åkra er 102 år.

La meg ta ett eksempel. Hvis jeg har lyst på en ny bil og går i banken og spør:
– «Er det mulig å få lån på 500 000 til en ny bil?»
– « Etter gjennomgang av din finansielle situasjon og de månedlige utgiftene du har så har du ikke anledning til å ta opp mer lån, dessverre»
– «OK, men da leaser jeg bare da»
– «Men kjære deg, det hjelper jo ikke på de månedlige utgiftene dine, de blir jo større»
– «Men jeg har jo mindre gjeld på papiret…»
Økonomien blir ikke bedre med det!
Alle de offentlige skolene i Karmøy kommune er bygget og eid i kommunal regi, også Torvastad skole.
Hvis Høyre mener at OPS-modellen er slik at Kopervik idrettslag og andre lag og foreninger skal samarbeide om å sette opp flerbrukshaller som skolen kan bruke er vi jo helt enige.

Jeg har vært i møte med Nesheim og Hystad fra Høyre og med opposisjonspartiene i egenskap av min rolle som styreleder i Kopervik Idrettslag, før jeg meldte meg til tjeneste for AP. Der har jeg fremlagt våre planer for flerbrukshall. Både Høyre og opposisjonspartiene har vært enig i vår fremlegging av løsninger for flerbrukshall i forbindelse med bygging av ny skole.
AP ser også fordelene ved ett samarbeid med lokale lag og foreninger. Idrettslagene er selvfølgelig interessert i å få leietakere på sine anlegg. Det som Høyre nå lanserer er at dette samarbeidet skal inkludere finansiering og eierskap av selve skolene. Det er AP sterkt uenig i!

Det som jeg også har sagt er at skolebehovet må komme først, ikke vårt behov for flerbrukshall, kulturhus eller andre ting. Skolebruksplanen skal følges. Kopervik Idrettslag er klar til å sette i gang med flerbrukshall sammen med andre aktører i Kopervik når beslutningen foretas. La det ikke herske noen tvil om det.
Skolene skal finansieres med kommunale midler og låneopptak. Lånene skal tas opp i Kommunalbanken som gir mye lavere rentebetingelser enn private aktører kan få i markedet. Flerbrukshall skal finansieres med spillemidler, kommunalt tilskudd, dugnad/lån og oppsparte midler.

Det vises videre til at Skanska kan levere ferdig OPS løsning og påta seg finansiering, oppføring av bygg med en langsiktig leieavtale. Det er mange lokale aktører i boligmarkedet som har ledig kapasitet i disse tider og det vil ikke være særlig smart å ikke utnytte dette. Det vil mest sannsynlig være flere millioner å spare ved å sette ut skolene på anbud til flere aktører.

Hvis ikke lavere rente, mindre månedlige leieutgifter og eie byggene selv etter en tid er en smartere løsning, så vet ikke jeg.

Godt valg!

Robin Hult
Listekandidat Karmøy Arbeiderparti.