Haugesund svømmeklubb

Positive til ny svømmehall

Politikerne i Haugesund er enige om at planene om en ny svømmehall skal være på plass innen den neste fireårs-perioden.

ENIGE: Haugesunds politikere diskuterte planene om et nytt basseng i byen sammen med Haugesund svømmeklubb.

Politikerne i Haugesund er enige om at planene om en ny svømmehall skal være på plass innen den neste fireårs-perioden.

Haugesund svømmeklubb inviterte politikerne i Haugesund til et møte hvor temaet var nytt basseng til byens befolkning. Leder for Haugesund svømmeklubb, Christin Buckland la frem sine argumenter for hvorfor byen trenger et nytt svømmebasseng. Buckland trakk frem at det er lovpålagt med svømmeundervisning og at klubben merker et stort press på bassengkapasiteten.

– Svømming er en gave for hele befolkningen. Vi vil ha et basseng som kommer alle til gode. For å få det trenger vi politisk vilje, sier Buckland.

Trine Meling Stokland i SV roser Haugesund svømmeklubb for deres initiativ, og de andre politikerne er enige med Stokland.

Jarle Utne Reitan i Høyre vil gjerne se tilstandsrapporten for Haraldshallen før planene om en ny hall settes i gang.

– Når tilstandsrapporten kommer så får vi se alvoret i situasjonen, rapporten er avgjørende for videre gang. Deretter må man utrede mulige samarbeidsløsninger om driften mellom klubben og bli enige om en modell. Så lover vi å ta initiativ. Vi trenger et folkebad som folk kan bruke uten dyre medlemskap, sier Reitan.

Politikerene som deltok på møte var alle til slutt enige om at de skal gjøre sitt ytterste for å få på plass konkrete planer om et nytt basseng i løpet av fireårs-perioden som de nå går inn i. Det er Buckland fornøyd med.

– Vi er glade for at politikerne sier at de tror på prosjektet, og at de vil få dette til. Det er et steg i riktig retning, sier Buckland.