Ordfører Jarle Nilsen på Karmøy i en tidligere reportasje om vegstandarden i kommunen.
Ordfører Jarle Nilsen på Karmøy i en tidligere reportasje om vegstandarden i kommunen.

Fjernet Fylkesrådmannens innsigelse

Fylkesutvalget i Rogaland vedtok i dag den videre planen for omkjøringsveien på Åkra til tross for innsigelse fra Fylkesrådmannen.

OMKJØRINGSVEI: Fylkesrådmannen i Rogaland hadde innstilt på et negativt svar da saken kom på bordet til fylkesutvalget i dag.

Både Fylkesrådmannen og Miljødepartementet har tidligere satt foten ned for den planlagte omkjøringsveien over Åkra. Kommunepolitikerne i Karmøy har i lengre tid ønsket veien, som var hovedårsaken til at Karmøy i sin tid sa ja til bompenger. Da saken ble behandlet i dag hadde Fylkesrådmannen hadde lagt innsigelsen fra departementet i 2012 til grunn, og mente den var styrende. Karmøy-ordfører Aase Simonsen fikk i dag flertallet med seg på å fjerne innsigelsen.

– Jeg har jobbet for å få snudd denne innsigelsen, og jeg er veldig glad for at fylkesordføreren selv valgte å fremme omtrent samme forslag som sist, noe som betyr at vi fremdeles står samlet om det valgte alternativet som Karmøy kommunestyre har stått for, sier Aase Simonsen til Karmøynytt.

Et av stridsområdene rundt omkjøringsveien er at Fylkemannen i Rogaland mener den planlagte traseen vil ha stor inngripen på naturen og at jordverninteresser bør komme først. Fylkesmannen har også tidligere kommet med innsiglese rundt den planlagte traseen for omkjøringsveien. Også i denne høringsrunden opprettholdes innsigelsen.

– Det framlagte planforslaget fra Karmøy kommune er det samme som ikke ble godkjent av Miljøverndepartementet, uttaler Fylkesmannen i et høringsnotat.