omkjoring

Et skritt nærmere omkjøringsveien

Ordfører Aase Simonsen har i dag vært i møte i fylkesutvalget hvor omkjøringsveien rundt Åkrehamn har vært tema. – Jeg har jobbet for å få snudd denne innsigelsen, sier Simonsen.

Ordfører Aase Simonsen har i dag vært i møte i fylkesutvalget hvor omkjøringsveien rundt Åkrehamn har vært tema.

Saken om omkjøringsveien lå til behandling i fylkesutvalget i dag med negativ innstilling. Fylkesrådmannen hadde lagt innsigelsen fra departementet i 2012 til grunn, og mente den var styrende.

Under dagens møte ble saken vedtatt uten innsigelse. Dette skjedde etter at Simonsen og fylkesordføreren fikk flertall.

– Jeg føler virkelig at jeg har jobbet for å få dette gjennom. Jeg har jobbet for å få snudd denne innsigelsen, og jeg er veldig glad for at fylkesordføreren selv valgte å fremme omtrent samme forslag som sist, noe som betyr at vi fremdeles står samlet om det valgte alternativet som Karmøy kommunestyre har stått for, sier Aase Simonsen.

Mye gjenstår
Hun er veldig lettet over å ha fått dette gjennom til deres fordel til punkt og prikke med enstemmig vedtak. Selv om dette er et lite skritt nærmere omkjøringsveien, er det fortsatt mye arbeid som gjenstår.

– Men nå har vi ryddet bort en viktig innsigelse, sier hun.