Arkivfoto
Arkivfoto

Debatt: «Velgerne bestemmer»

– Skulle jeg bli valgt som medlem av Karmøy kommunestyre ved høstens valg, vil jeg gjøre mitt ytterste for å holde inntak av flyktninger til kommunen på et lavt og akseptabelt nivå.

Debattinnlegg ved: Øyvind Vaksdal, 5. kandidat for Karmøy FrP

Det er ikke avgjort om Norge skal ta imot 8000 syriske flyktninger de kommende årene. Det bestemmer velgerne og norske kommuner. Jo flere kommuner som sier nei til å bosette syriske flyktninger, jo større mulighet er det for at avtalen om å hente 8000 syriske flyktninger til Norge ikke kan gjennomføres.

Det er en alvorlig situasjon i Syria som preger oss alle. Alle ønsker å hjelpe, det er ikke det dette handler om. FrP mener det er mer politisk ansvarlig å hjelpe der hjelpen betyr mest og for å nå flest, noe også tidligere SV-leder og utviklingsminister Erik Solheim har gitt klart uttrykk for. Å ta imot 8000 syrere til Norge er den minst effektive måten å hjelpe flyktningene i Syria på. I juni inngikk Arbeiderpartiet en avtale med Høyre, KrF, Venstre, Senterpartiet og Miljøpartiet om å hente 8000 syriske flyktninger til Norge. FrP stemte mot.

Norske kommuner har en pott med penger. Den skal blant annet gå til eldreomsorg, skole og samferdsel. Når kommunene bes om å ta imot enda flere flyktninger, må pengene hentes fra et sted. Dermed må de andre områdene prioriteres ned.

Avtalen om å hente 8000 syriske flyktninger til Norge inneholder en klausul om at den skal evalueres blant annet på bakgrunn av om kommunene klarer å bosette nok syriske flyktninger. Det er en lokalpolitisk beslutning å bosette flyktninger. Det skal ikke staten bestemme, men kommunestyrene. Den Ap-styrte kommunen Skien sa nylig nei til å ta imot flere! For FrP er det ikke et problem om denne avtalen ikke kan gjennomføres. Tvert imot. Vi håper fortsatt på at partiene bak Syria-avtalen innser at det er langt bedre å bruke ressursene i nærområdene fremfor å hente 8000 syriske flyktninger til Norge.
Det er ikke noe mer moralsk høyverdig å hente syriske flyktninger til Norge fremfor å hjelpe mange flere i nærområdene!

Regjeringen og kommunene har gjort mye for å fjerne køen av flyktninger som venter på et bosted, som vi arvet fra Arbeiderpartiet. Det er denne jobben norske kommuner burde få konsentrere seg om å løse. Ingen kommuner skal føle seg presset til å ta i mot de 8000 syriske kvoteflyktningene. Det er fortsatt en mulighet for at partiene bak Syria-avtalen ombestemmer seg.

Skulle jeg bli valgt som medlem av Karmøy kommunestyre ved høstens valg, vil jeg gjøre mitt ytterste for å holde inntak av flyktninger til kommunen på et lavt og akseptabelt nivå.