May Britt Vihovde og Arne-Christian Mohn.
May Britt Vihovde og Arne-Christian Mohn.

DEBATT: «Gjøres ved neste rullering»

HELGE YTTERØY L'ORANGE: «Vi har hele tiden vært åpne om hvilke tiltak vi ønsker å fremme.»

SITAT: «Vi har hele tiden vært åpne om hvilke tiltak vi ønsker å fremme.»

Av Bystyrekandidat Helge Ytterøy L’orange

Høyre har jobbet gjennom sentrumsplanen. Gått gjennom, og sett på forslag som har kommet inn i høringen denne våren. Vi lytter til det som er sagt av ulike aktører, og tar inn forslag som er gjennomført med godt resultat i andre byer. Vi fremmer tiltak vi mener gjør sentrum mer konkurransedyktig, både gjennom å skape flere beboere, mer liv, mer handel og ikke minst: Lønnsomhet i å investere i sentrum.

Det er nå kommunedelplanen er til politisk behandling og det er nå det er naturlig å presentere Høyres ønsker for sentrum. Vi har hele tiden vært åpne om hvilke tiltak vi ønsker å fremme.

Høyres forslag til endringer i sentrumsplanen inkluderer en offensiv satsing på boliger i sentrum. Vi vil ta høyde for inntil 6000 nye mennesker til sentrum innen 2030. Dette vil inkludere fortetting i sentrumskjernen, liv i 2. etasje i Haraldsgaten, forenklinger for de som ønsker å reetablere boliger i eldre hus i tillegg til bymessig og høy utnyttelse av Flotmyr og enkelte andre områder uten særlig vernemessig eller kulturhistorisk verdi. Våre forslag inkluderer også grønne lunger og en ny busstrasé gjennom sentrum som fører til økt besøk og mindre manøvrering for bussjåførene.

«Vi vil skape Norges vakreste by» heter det hos Arbeiderpartiet. Egne forslag har de ikke fremmet. Derimot sier Aps ordførerkandidat hele 22 ganger at han er enig med Høyres intensjoner og ønsker. Paradoksalt nok er ikke Aps strategi å fremme politikk eller støtte forslag de selv sier de støtter intensjonen med. Derimot gjentar AP hele 9 ganger i kommentarer til våre forslag til sentrumsplanen: «Gjøres i neste rullering». Det er trist med partier hvis visjon først er å gjøre noe ved neste gangs rullering.

«Å stimulere Børsen er som å bera havre til ein daud hest» sa engang Aps Einar Førde om Oslo Børs. Dette synes også å være AP sin strategi for sentrum – for stimuli til sentrum kan AP ikke beskyldes for å foreslå.

– – –

LES OGSÅ:

Desperasjonens kakekrig

Feil medisin til feil pasient til feil tid, Fredriksen

Tallenes galskap

Sats på sentrum

En by med rom for hele regionen