To fra nordfylket fikk kulturstøtte

Kompani Haugesund og Haugaland Kunstverk fikk torsdag full uttelling da Regional- og kulturutvalget fordelte ca 1,5 millioner kroner til allment kulturarbeid. Haugesund Turistforening, U.L. Skjoldafjord og Skeisvang vgs nådde ikke gjennom med sine søknader.

Blant de 24 søknadene som fikk tilskudd, var det to virksomheter Nord for Fjorden som ble funnet støtteberettiget. Dansekompaniet Kompani Haugesund får 125 000 i støtte til sin planlagte jubileumsforestilling i 2016. Haugaland Kunstverk får 65.000 i prosjektstøtte til videreutvikling av galleriet og prosjektrommet ROM FOR i Strandgata.

Haugesund Turistforening fikk nei på en søknad om støtte til konserter i Etnefjellene, nærmere bestemt på eller ved tre av foreningens hytter. Avslaget begrunnes med at konsertene skal finne sted i Hordaland fylke og at kulturaktørene kommer fra Hordaland og ikke Rogaland. U.L. Skjoldafjord ville ha støtte til oppføring av musikalen Footlose, men fikk nei. Begrunnelsen er bl.a. at denne type arrangementer er et kommunalt ansvar. Skeisvang vgs ønsket drahjelp til framføringen av Mozarts Requiem, men gikk et nei fordi at det over denne ordningen ikke gis støtte til videregående skoler.