Thorbjørnsen får viljen sin

Alt tyder på at Haugesund bystyre onsdag vedtar rådmann Ole Bernt Thorbjørnsens forslag til nye administrative organisering i fire tjenesteområder: Oppvekst, Helse/omsorg, Teknisk/plan og Støtte.

Han har også foreslått at den øverste administrative ledergruppen skal bestå av rådmann og fire kommunaldirektører med ansvar for hvert sitt tjenesteområde. Da formannskapet behandlet saken sist onsdag, ble en positiv innstilling overfor bystyret banket enstemmig – uten debatt. Behandlingene i kommunens Arbeidsmiljøutvalg og i Personalpolitisk utvalg var også enstemmige.