Slik ble byggeprosjektet Kvernatunet presentert i oktober 2013.
Slik ble byggeprosjektet Kvernatunet presentert i oktober 2013.

Kvernatunet: løpet kjørt for velforeningene

Et klart flertall blant politikerne i Haugesund legger opp til at bystyret onsdag denne uken skal banke gjennom forslaget til detaljplan for Kvernatunet i Haugesund uten vesentlige endringer i rådmannens siste forslag. Dermed er det definitivt klart at de iherdige protestene fra velforeningene i området ikke når fram.

I formannskapsmøtet sist onsdag foreslo Arne Løvvik (Frp) at detaljplanen skulle avvises og at det skulle utarbeides en områdeplan der arealbruken i denne del av østre bydel blir sett i sammenheng. Han fikk bare sin egen stemme. Et forslag fra Sissel Aakre Bøe (V) om å begrense høyden på de to punkthusene fra åtte til seks etasjer, fikk bare hennes og Jarle Stunes’ (SV) stemme. Et annet forslag fra Aakre Bøe om å følge Trafikksikkerhetsutvalgets forslag om å stille rekkefølgekrav om trafikksikkerhetstiltak i Skjoldavegen, fikk bare hennes og Løvviks stemmer. Eneste endringen fikk utvalgsleder Dagfinn Torstveit (H) inn. Forslaget hans om at ti prosent av parkeringsplassene skal tilrettelegges for El-bil ble enstemmig vedtatt. Ved den endelige voteringen ble rådmannens forslag vedtatt med ni mot 2 stemmer.

Til stede under møtet var flere representanter fra velforeningene. De forlot rådhuset svært skuffet over at de ikke har blitt hørt. Det nye boligfeltet på Kvernatunet vil få sin vegutløsing mot Haakonsveien.

Endelig behandling skjer i bystyret onsdag kveld.