arkivfoto
arkivfoto

Imponere over motorsportsplaner

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen lot seg imponere over det planlagte motorsportsanlegget på Helganes.

– Her har man visjoner som går fra alt fra syklister til racingmiljø og luftfart.

Samferdselminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) lot seg imponere over planene til Fjord Motorpark på Helganes da de ble presentert for ham denne uken.

En av de som har jobbet med det planlagte motorsportanlegget i flere år er Arvid Grimstvedt i Fjord Motorpark. Og til tross for flere år med nabokrangel med grunneierne og åpenlys uenighet, blant annet om støysoner, håper han nå at det regionale motorsportsanlegget er nærmere realisering.

– Det som haster nå er å få ferdig planleggingsarbeidet vi holder på ed nå slik at vi får sendt inn den nødvendige søknaden til kommunen i oktober. Deretter skal dette behandles i fylkeskommunen før det skal avgjøres i departementet. Går alt som planlagt håper jeg at vi kan starte byggingen allerede neste år, sier Grimstvedt.