Haugesund Triatlon 2015
Haugesund Triatlon 2015

Stengte veger i Haugesund i dag

Flere veger vil bli stengt eller få redusert fremkommelighet under Haugesund Triatlon i dag. Dette gjelder Bleikmyr, Gard, Trudvang, Dam, Beitene og Kvalsvik med Årabrotsveien.

HAUGESUND: Trafikken vil bli berørt i perioden 13.45 til 15.30,  mens sprint for voksne pågår. Vegene var også stengt mellom 9.45 og 10.15 i formiddag, mens ungdomsløpet gikk.

Haugesund Triatlon informerer om følgende på nettsidene sine.

Stengte veger:

Bråvallagata/Hanne Kroghs veg

Mjåsundvegen/Egils veg

Egils veg/Skeisvollsvegen

FV924, Skeisvollsvegen/Austrheimsvegen

Alle gater med utkjøring på strekningene Egils veg, Skeisvollsvegen, Austrheimsvegen, Tittelsnesvegen, Kvala og Gard er stengt:

Bråvallagata

Gunlaugs veg

Are Frodes veg

Øyvind Skaldaspillers veg

Trudvang

Trudvangvegen

Elvegård

Kattanakkvegen, også ved Lammatun

Ramsvollsvegen

Sørhallet

Nauthaug

Smalamyr

Myrullvegen

Grutle

Gaupevegen

Såtevegen

Udlandsvegen

Uradalsvegen

Svennahaugen

Sirivegen

Mjåsundvegen

Damveg

Veger med begrenset fremkommelighet/kolonne:

Tittelsnesveien, Gard og Kvala

Kringlehaug

Kvalsvikvegen

Årabrotsvegen